Rozsudek o jednání v neprospěch Emitenta je pravomocný.

Rádi bychom vás informovali, že rozsudek Okresního soudu Warszawa-Praga ve Varšavě ze dne … 20. srpna 2020 (spisová značka: III K 1185/19). Rozhodnutí nabylo právní moci rozhodnutím Okresního soudu Varšava-Praha ve Varšavě ze dne 19. listopadu 2004. 28. dubna 2022, 4. trestní odvolací oddělení (sp. zn. VI Ka 1229/20). Rozsudek byl vynesen na základě odvolání obžalovaného. Odvolání bylo v plném rozsahu zamítnuto.

Na základě soudního příkazu byl odsouzený uznán vinným a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 1 roku a 6 měsíců za trestný čin podle čl. 286 odst. 1 w zw. článku. 12 odst. 1 trestního zákoníku. Dále soud rozhodl o povinnosti nahradit škodu a zaplatit společnosti částku 20 000 PLN (dvacet tisíc zlotých). Představenstvo Emitenta zároveň vysvětluje, že k zakázanému jednání došlo v roce 2018 a po vzniku podezření z trestného činu bylo neprodleně oznámeno příslušným orgánům. Díky rychlé reakci tehdejšího představenstva Společnosti a ukončení spolupráce s obviněným byl zájem Emitenta zajištěn proti případným dalším ztrátám.