Hlavní úkoly a výzvy pro skupinu MBF v nadcházejících týdnech

Uzavření dohod a smluv, ke kterému došlo v letech 2022/2023, nám přineslo řadu klíčových úkolů a povinností. Abychom mohli rok 2023 prohlásit za přelomový a posunout se dál, musíme všechny tyto výzvy zvládnout. Jednat operativně a v dlouhodobém horizontu, ale také se zaměřit na regulovaný trh burzy, jakmile dosáhneme požadované kapitalizace.

V kontextu blízké i vzdálené budoucnosti je zřejmé, že vše dobré začíná získáním statusu subjektu podléhajícího spotřební dani a schválením zprostředkování prodeje uhlí. Snahy o získání příslušných povolení byly zahájeny již před mnoha týdny, ale rozhodli jsme se informovat až o konečném výsledku. V souladu s loňskou praxí podávání zpráv a hlášení o dosažených skutečnostech.

Další vývoj přišel velmi rychle, neboť již 7. prosince 2022 jsme podepsali smlouvu s chorvatským subjektem na dodávku 100 000 tun černého uhlí za velmi konkurenceschopnou cenu. Smluvní surovina má zrnitost 5-20 mm (podle přijatého třídění odpovídá zrnitost tzv. střední třídě, kam patří krupice a hrách). Záruka dodávek nám umožnila zahájit okamžitá jednání o jeho prodeji s provozovateli z Polska a sousedních zemí.

V následujících týdnech tak byly podepsány dvě rámcové dohody, které stanovily podmínky dodávek a uzavírání smluv o dodávkách uhlí:

  1. 16. prosince 2022 s německým subjektem International Consulting se sídlem v Neunkirchenu – až 50 000 MT (viz: Aktuální zpráva ESPI Podpis smlouvy o prodeji černého uhlí Emitentem) a
  2. 10. ledna 2023 s litevským subjektem – až 360 000 MT (viz: Aktuální zpráva ESPI Podpis strategické smlouvy o prodeji černého uhlí Emitentem).

Kromě toho, bez ohledu na výše uvedené, vedeme velmi pokročilá jednání s jedním subjektem ze Slovenska o prodeji dalších 50 000 tun.

V současné době je pro zahájení dodávek rozhodujícím prvkem plánování a výběr konkurenceschopné nabídky železniční dopravy (což po prudkém zvýšení cen elektřiny není snadné). Proto jsme uzavřeli s dubajskou entitou dohodu o konzultačních a poradenských službách při organizaci a dodávkách černého uhlí z Bosny a Hercegoviny.

Bez ohledu na všechna probíhající jednání s odběrateli, poradci a přepravci o organizaci přepravy (nakonec se každý musí vejít do rozpočtu a ziskovosti každého obchodu) však nelze popřít, že máme příliš málo nasmlouvaného uhlí v kontextu podepsaných smluv na jeho prodej.

I když upustíme od dodávek subjektům v Německu a na Slovensku, stále nám chybí 260 000 tun pro společnost v Litvě. Na druhou stranu, vzdát se tak obrovské zakázky a zaměřit se na menší zákazníky by bylo bolestivé. Samozřejmě, že i kdybychom zůstali na úrovni dodávek 100 000 MT/rok, bude to znamenat několikanásobné navýšenítržeb společnosti(a to kumulujeme tržby od debutu společnosti na NC do dnešního dne), ale chceme měřit co nejvýše 😊.

Proto se všichni ve společnosti, vedení, kolegové i dozorčí rada, v současné době soustředíme na zvyšování zásob uhlí, jehož kvalita byla akceptována dodavateli z Německa, Litvy a Slovenska. Kromě vhodných aktivit na domácím trhu s využitím našich kontaktů mezi zprostředkovateli a makléři se chceme pokusit o to nejtěžší, tj. uzavřít smlouvu přímo s doly na Balkáně. To by mohlo znamenat vyjednání lepší ceny, větší alokace pro odběr uhlí, ale především zcela jiné postavení zprostředkovatele uhlí.

Už samotné pozvání na jednání pro nás bude velkou ctí a ukáže, že společnost MBF Group SA je brána vážně. Možnost uvést důl jako zákazníka a perspektiva, že se staneme jedinými dovozci tohoto uhlí do Polska a sousedních zemí, bude dalším krokem pro náš rozvoj. A v pozadí zůstane to nejdůležitější – být schopen v příštích 12 měsících co nejvíce naplnit smlouvu na dodávky 360 000 tun černého uhlí.

Přestože je třeba ke všemu přistupovat s opatrným optimismem, doufáme, že úkoly a výzvy, před kterými naše společnost stojí, se podaří v podstatě splnit. 100 000 MT příjmů je již zaručeno, ale hodláme bojovat o co největší banku. Vyhrávají jen odvážní a my neskromně píšeme, že chceme vyhrát a získat nejvyšší banku. A my vyhrajeme 😊 Očekávejte prosím nečekané, protože balkánská témata mohou být jen začátkem dobrých zpráv.

Zůstaňte naladěni 😊