Individuální ekonomická mise do Dubaje – první shrnutí

Cílem skupiny MBF Group SA v rámci této mise bylo získat nové investory a obchodní partnery, kteří by pomohli zvýšit kapitál a růst společnosti, a navázat strategické vztahy, které by umožnily přístup na nové trhy, k novým zákazníkům a příležitostem k růstu. Uzavření dohody se společností Al-Ali Holdings posílilo vzájemné vztahy a dokazuje vzájemný respekt obou stran k podnikání druhé strany. Vedení společnosti MBF Group SA se snaží podporovat spolupráci v obchodních aktivitách společnosti s důrazem na plné financování uzavřených obchodních smluv (nafta, uhlí, kuchyňské oleje atd.).

V rámci ekonomické mise byly podepsány předběžné dohody o spolupráci. Proběhla také řada jednání a schůzek, které by se měly promítnout do budoucí spolupráce s dodavateli ze Středního východu.

Jako další výsledek jednání byla společnosti Al-Ali Holdings zaslána notářsky ověřená plná moc. Na jejím základě byl Fond oprávněn zastupovat a jednat jménem Společnosti ve všech záležitostech týkajících se mimo jiné:

  1. Společné investice a obchodní projekty, které budou realizovány se souhlasem a po dohodě společností Al-Ali Holding a MBF Group SA.
  2. Nabídka a prezentace obchodních projektů připravených společností MBF Group SA.
  3. Získávání finančních prostředků na rozvoj inovativních a ziskových projektů.
  4. Získávání finančních prostředků na akvizice provozních společností v Polsku a Evropě.
  5. Příprava a uzavírání investičních smluv pro projekty realizované společnostmi Al-Ali Holding a MBF Group SA.

Uvedená plná moc je platná ode dne podpisu až do odvolání. Plnou moc lze kdykoli změnit nebo odvolat. Další výsledky uskutečněných jednání a celkové ekonomické mise lze očekávat v následujících týdnech a měsících tohoto roku.