O společnosti

MBF Group S.A. se sídlem ve Varšavě je veřejná společnost kótovaná na trhu NewConnect pod dohledem Burzy cenných papírů a Komise pro finanční dohled. Hlavní činností společnosti je:

  1. Přímý velkoobchodní prodej zdravotnických, potravinářských, chemických výrobků a pohonných hmot na polském a evropském trhu. Nabízíme komplexní služby a pomoc v oblasti právní pomoci, organizace, logistiky a zprostředkování. Zabýváme se přímým zprostředkováním nákupu a prodeje zboží a působíme jako makléř. Zastupujeme zájmy kupujícího nebo prodávajícího výrobků. Vztah mezi výrobcem a obchodním zástupcem je dlouhodobý a je uzavřen formou písemné smlouvy včetně obchodního tajemství. Podílíme se na vyjednávání nebo uzavírání transakcí jménem společností, které zastupujeme, na střednědobém až dlouhodobém základě.
  2. Poradenství v oblasti organizace a pomoci při získávání kapitálu na rozvoj podnikatelských projektů. Pomáháme společnostem v počátečních fázích vývoje, včetně nabídky kapitálových, dluhových a crowdfundingových služeb. Analyzujeme ekonomický vývoj a trendy a identifikujeme nové potřeby na trhu. Poskytujeme poradenství ohledně finančních řešení, která odpovídají potřebám a možnostem protistran. Organizujeme komplexní poradenský a servisní proces pro získání kapitálu z vybraného zdroje. V případě atraktivních projektů nevylučujeme vlastní kapitálovou účast nebo účast prostřednictvím přidružených či dceřiných společností.
  3. Výzkum a vývoj v oblasti algoritmického obchodování („algotrading“) a HFT („High Frequency Trading“), nákup nebo prodej finančních nástrojů pomocí počítačového algoritmu, který automaticky určuje jednotlivé parametry příkazů k nákupu nebo prodeji těchto nástrojů, včetně načasování příkazu, jeho platnosti, ceny nebo množství nástrojů, které jsou předmětem příkazu, nebo způsobu, jakým má být příkaz po jeho podání spravován, a to bez lidského zásahu nebo v omezené míře.

Společnost podporuje všechny subjekty v širší skupině tak, aby fungovala organizovaně a harmonizovaně. Hlavní přidanou hodnotou a dlouhodobým strategickým cílem skupiny je synergie vyplývající ze vzájemného působení různých subjektů. Jednotlivé subjekty skupiny vypracují výchozí koncepci řízení hotovosti, která stanoví pravidla pro provádění a zpracování plateb, pro investice a krátkodobé financování a pro spolupráci s finančními institucemi.

MBF Group SA má přidělen kód NATO Commercial and Government Entity Code (NCAGE Code) 9AQDH. Kód identifikuje společnost v Kodifikačním systému NATO (NCS). Tento kód umožňuje přímý vstup do výběrových řízení pořádaných obrannými institucemi v Polsku a zemích NATO po celém světě, stejně jako armádou USA a federální vládou a vládami jednotlivých států v USA. Údaje o společnosti byly vloženy do Databáze podnikatelských subjektů vedené Vojenským střediskem pro standardizaci, kvalitu a kodifikaci (WCNJiK) a budou vloženy:

  1. Databáze obchodních subjektů NATO provozovanáAgenturou NATOpro podporu a zadávání veřejných zakázek(NSPA),
  2. Hlavní katalog referencí NATO pro logistiku (NMCRL), který vede NSPA,
  3. Databáze obchodních subjektů vedená Agenturou pro logistiku ministerstva obrany USA (DLA).

Externím dodavatelům a společnostem v naší skupině poskytujeme odbornou podporu při vytváření obchodního modelu a provádíme potřebné analýzy trhu. Nabízíme komplexní služby firmám v každé fázi jejich vývoje – od začínajících podniků přes rychle rostoucí subjekty až po firmy ve fázi stagnace nebo hledající nové nápady a řešení (reengineering).

V zájmu co nejvyšších standardů při plnění povinností veřejné společnosti, transparentnosti činnosti a profesionality v komunikaci s jednotlivými investory se MBF Group S.A. v květnu 2014 stala podpůrným členem Polské asociace burzovních emitentů.


W drugiej połowie 2024 roku prognozuje się znaczący wzrost popytu na mocznik niepowlekany techniczny. Wynika to ze wzrostu produkcji rolnej, rozwoju przemysłu oraz zwiększonego zastosowanie w oczyszczaniu ścieków

NewConnect zatonął? "Żyjemy nostalgią za niespodziewaną covidową hossą" https://www.bankier.pl/wiadomosc/NewConnect-zatonal-Zyjemy-nostalgia-za-niespodziewana-covidowa-hossa-8765173.html

Przebudowa przejścia granicznego Jagodzin - Dorohusk. Żeby przejeżdżało dwukrotnie więcej ciężarówek z Ukrainy https://www.farmer.pl/fakty/przebudowa-przejscia-granicznego-jagodzin-dorohusk-zeby-przejezdzalo-dwukrotnie-wiecej-ciezarowek-z-ukrainy,147575.html #terminal #Dorohusk #przejściegraniczne #USAID #Polska-Ukraina

Biały cukier krystaliczy ICUMSA 45 | od 540 EUR. Dla zainteresowanych pełna dokumentacja od naszych kontrahentów z UA: zdjęcia produktu, certyfikat jakości, dokumentacja z badań jakościowych

Właściciel holdingu Kernel: Nie czas na spory z UE o eksport żywności https://www.farmer.pl/fakty/wlasciciel-holdingu-kernel-nie-czas-na-spory-z-ue-o-eksport-zywnosci,147483.html #importzUkrainy #zakazimportuzUkrainy #KernelHolding #UkrainawUE #oligarchowie #AndrijVerevsky

Wczytaj więcej