Apple zaktualizuje ceny aplikacji w App Storze

 Od jakiegoś czasu na forach i blogach krążyły plotki jakoby Apple planował zaktualizować ceny aplikacji w narodowych AppStorach. Plotki te okazały się być prawdą i gigant z Cupertino rozpoczął proces regulacji cen międzynarodowych AppStorów. Ma to na celu dostosowanie ich do najaktualniejszych kursów walutowych. Wprowadzone korekty wpłynęły na wzrosty i spadki cen w zależności od lokalizacji geograficznej oraz siły waluty narodowej stosowanej w lokalnym AppStorze.

Polskiego AppStora praktycznie wprowadzona korekta nie dotknęła jednak dla osób, które dokonywały zakupów w innych lokalnych serwisach może to bardzo zainteresować. Kilka przykładów lokalnej korekty cen:

Wielka Brytania: 0.59 funta -> 0.69 funta

Australia: 1.19 dolara australijskiego ->  0.99 dolara australijskiego

Japonia: 115 Jenów -> 85 Jenów

Szwajcaria: 1.10 Franka -> 1.00 Franka

Norwegia: 6.00 Koron -> 7.00 Koron

Powodem zmian były rozbieżności w cenach, jakie zachodziły między amerykańskim a lokalnymi AppStorami. Poniżej na wykresie została zobrazowana ta rozbieżność.