Analiza wskaźnikowa Vabun S.A.

Od spółki Vabun S.A. otrzymaliśmy już komplet wyników finansowych za 2017 rok. Na zlecenie tej spółki dokonaliśmy uproszczonej analizy wskaźnikowej. Z uwagi na to, że dane finansowe Vabuna będą wkrótce i tak powszechnie dostępne postanowiliśmy zapoznać Państwa z wynikami naszej analizy.

Analiza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej. Zadaniem tej analizy jest dostarczenie informacji o operacjach gospodarczych, funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jego kondycji finansowej.

Vabun_AnalizaWskaznikowa

.