Aktualności

Uzyskanie statusu podmiotu akcyzowego i zgody na pośrednictwo w handlu węglem

W dniu 5 grudnia 2022 roku spółka MBF Group SA otrzymała zawiadomienie od wydelegowanej jednostki, Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków Emitenta. Zgodnie z przekazaną decyzją firma została wpisana na listę pośredniczących podmiotów węglowych zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych oraz listę podatników podatku akcyzowego. Czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą dotyczą paliw […]

Czytaj więcej..

Umowa ramowa na dostawy oleju napędowego EN590 do portu na Ukrainie!

MBF Group SA otrzymał podpisaną zwrotnie Umowę ramową o współpracy w zakresie realizacji dostaw oleju napędowego EN590 („Umowa”). Umowa została podpisana z podmiotem mającym siedzibę na Ukrainie, który jednocześnie jest stroną wyrażającą gotowość nabycia paliw płynnych na warunkach zaproponowanych przez Spółkę. Jednocześnie informujemy, iż Umowa określa ramowe zasady współpracy między Stronami, gdzie wspólnym celem jest […]

Czytaj więcej..

Umowa konsorcjum w zakresie kontraktowania i dostaw paliw płynnych

W dniu 18 lipca 2022 r. zawarto umowę założenia konsorcjum z firmą prawa handlowego z siedzibą w Wilnie na Litwie. Przedmiotem Umowy jest współpraca w zakresie detalicznego i hurtowego obrotu oraz pośrednictwo w detalicznym i hurtowym obrocie (w tym fizycznych dostawach) paliw płynnych, w szczególności: oleju napędowego oraz paliw lotniczych (ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców na […]

Czytaj więcej..

Zawarcie umowy ramowej z firmą eXor Holding SA

W ostatnich dniach podpisaliśmy istotną Umowę ramową o współpracy z firmą eXor Holding SA z siedzibą w Lugano w Szwajcarii. Przedmiotem Umowy jest przede wszystkim pozyskiwanie i dostarczanie przez strony produktów i usług, które będą każdorazowo ustalane w formie zleceń i zamówień. Nadto strony zobowiązały się do wspólnego działania w celu ustalenia zasad współpracy i […]

Czytaj więcej..

Sprzedaż kamizelek kuloodpornych, hełmów i uzbrojenia – warunki i wymagania

Handel bronią, uzbrojeniem i wyposażeniem ochronnym związany jest z wieloma obostrzeniami. Konflikt zbrojny na Ukrainie spowodował szersze zainteresowanie tematem wszelkiej maści handlowców i pośredników. W pewnym momencie sytuacja i obrót artykułami uzbrojenia przypominała chaos, z jakim mieliśmy do czynienia z obrotem artykułami ochronnymi w czasie wybuchu paniki COVIDowej związanej z rozszerzaniem się epidemii koronawirusa. Nie […]

Czytaj więcej..

Uprawomocnienie wyroku w sprawie działania na szkodę Emitenta

Informujemy o uprawomocnieniu wyroku Sądu Rejonowego Warszawa-Praga w Warszawie z dn. 20 sierpnia 2020 roku (sygn. sprawy: III K 1185/19). Uprawomocnienie nastąpiło wskutek decyzji Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dn. 28 kwietnia 2022 roku, IV Wydział Karny Odwoławczy (sygn. akt VI Ka 1229/20). Wyrok został wydany na skutek wniesienia apelacji oskarżonego. Apelacja została w […]

Czytaj więcej..

NATO Commercial and Government Entity Code (NCAGE Code)

W dniu dzisiejszym został przydzielony dla firmy MBF Group SA kod NATO podmiotu gospodarczego (NCAGE Code – NATO Commercial and Government Entity Code) 9AQDH. Kod identyfikuje firmę w Systemie Kodyfikacyjnym NATO (NCS – NATO Codification System). Kod ten pozwala na bezpośrednie przystępowanie do przetargów prowadzonych przez instytucje związane z obronnością w Polsce oraz krajach NATO […]

Czytaj więcej..

Dostawa towarów podwójnego zastosowania | kod NCAGE

Na początku kwietnia br. zakontraktowaliśmy dostawy towarów podwójnego zastosowania, tj. towarów, usług oraz technologii służących zarówno do celów militarnych, które mają strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa krajowego oraz utrzymania międzynarodowego pokoju, jak również do celów cywilnych. Kontrakt został zawarty z niemieckim podmiotem prawa handlowego, z dostawą do końcowego użytkownika na terenie Ukrainy. Dodatkowo wystąpiliśmy o nadanie […]

Czytaj więcej..

Akcja charytatywna MBF Group: podsumowanie darowizn maseczek ochronnych

Okres świąteczny jest dobrym okresem na podsumowanie naszej działalności charytatywnej. Na bieżąco informowaliśmy Was za pomocą naszego profilu TT o poszczególnych darowiznach do szkół i innych instytucji. W tym miejscu chcemy podsumować naszą akcję i obiecujemy, że nie jest to nasze ostatnie słowo, tym bardziej, że nasza oferta produktowa stale się zwiększa. Oczywiście serdecznie wszystkich […]

Czytaj więcej..

Umowa w zakresie tokenizacji projektu BIOinLIFE

Kilka dni temu MBF Group zawarł istotną umowę ramową o współpracy dotyczącą tokenizacji innowacyjnego projektu platformy e-commerce, która została podpisana ze spółką akcyjną z siedzibą w Tarnobrzegu. Na mocy umowy obie jej strony zobowiązały się wejść w relacje biznesowe dla wspólnej i wzajemnej korzyści dzięki czemu nasza spółka oraz podmioty z nią powiązane lub przez […]

Czytaj więcej..

Pudełka na nasze rękawiczki medyczne TPE: MBF Medical NitrAG SoftTouch

Możemy już o tym poinformować oficjalnie. Końcowy projekt po licznych i wyczerpujących pracach i konsultacjach z kancelarią prawną oraz naszymi tureckimi kontrahnentami został oficjalnie zatwierdzony, sprawdzony i zaakceptowany. I tak oto wyglądają pudełka rękawiczek pod naszą marką własną. A już za chwilę zawitają do naszego magazynu i nie omieszkamy Was o tym na bieżąco informować […]

Czytaj więcej..