Aktualności

Podsumowanie rekordowo udanego półrocza w MBF Group SA

Pierwsze półrocze bieżącego roku historycznie możemy uznać za najlepszy okres dla spółki. Wynik finansowy za II kwartał bieżącego roku stanowi skokowy wzrost w zakresie przychodów zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym. Jak wcześniej niejednokrotnie pisaliśmy szczególny rodzaj prowadzenia naszej działalności powoduje, że finansowy wynik widoczny jest na samym końcu przy zakontraktowaniu i rozliczeniu transakcji […]

Czytaj więcej..

Rewizja wybranych umów i kontraktów

Informujemy, że w nawiązaniu do publikowanych w ostatnim okresie raportów bieżących dotyczących zawarcia umów lub kontraktów dostawy towarów dokonaliśmy ich rewizji w celu analizy możliwości ich realizacji oraz aktualizacji potencjału kontrahentów do wywiązania się z nich. Krytyczna weryfikacja została dokonana w celu przedstawienia faktycznego ich statusu na dzień publikacji niniejszego raportu w kontekście obecnie realizowanych […]

Czytaj więcej..

Kontrakt na dostawy rafinowanego oleju rzepakowego do Francji

Pod koniec czerwca br. otrzymaliśmy podpisaną zwrotnie Umowę ramową o współpracy i zachowaniu poufności zawartą ze spółką prawa handlowego z siedzibą w Marsylii we Francji. Na mocy postanowień ramowej umowy nawiązały relacje biznesowe oraz określiły parametry przyszłych zobowiązań prawnych. Umowa zakłada podjęcie długofalowej współpracy i definiuje ramowe zasady funkcjonowania, gdzie wspólnym celem są fizyczne dostawy […]

Czytaj więcej..

Indywidualna misja gospodarcza w Dubaju – pierwsze podsumowanie

W ramach misji celem MBF Group SA było pozyskanie nowych inwestorów i partnerów biznesowych, co przyczyniłoby się do zwiększenia kapitału i rozwoju Spółki oraz nawiązanie strategicznych relacji, które umożliwią nam dostęp do nowych rynków, klientów i możliwości rozwoju. Zawarcie porozumienia z Al-Ali Holdings wzmacniło wzajemne relacje i świadczy o wzajemnym szacunku obu stron do prowadzonych […]

Czytaj więcej..

Realizacja dostaw cukru spożywczego ICUMSA 45

Zarząd spółki MBF Group SA w nawiązaniu do Raportu Bieżącego ESPI nr 33/2023 z dn. 14 czerwca 2023 roku, dotyczącego podpisania i rozpoczęcia realizacji dostaw cukru spożywczego ICUMSA 45, informuje o finalizacji całości zamówienia. Dostawy wykonaliśmy w całości TIRami w 1-tonowych opakowanich typu big-bag. Jednocześnie informujemy o prowadzonych negocjacjach w sprawie podpisania umowy na długoterminowe […]

Czytaj więcej..

Zrealizowanie zamówienia na dostawy oleju rzepakowego 120ppm

W dniu 13 czerwca br. w całości zrealizowaliśmy dla naszego odbbiorcy dostawy oleju rzepakowego technicznego 120ppm. Z tytułu zrealizowania dostaw ostateczny przychód spółki wyniósł w przybliżeniu 2.089.000 zł (dwa miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Obecnie prowadzimy negocjacjace w sprawie podpisania umowy na kolejne dostawy. Olej Rzepakowy znajduje zastosowanie głównie w przemyśle spożywczym, gdzie ze względu […]

Czytaj więcej..

Wniosek o przywrócenie obrotu akcjami spółki MBF Group

Zarząd MBF Group SA z należnym szacunkiem i zrozumieniem przyjął przekazaną e-mailem decyzję Zespołu Nadzoru nad Emitentami / Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A w sprawie podtrzymania zawieszenia obrotu akcjami spółki MBF Group SA, które nastąpiło zgodnie z postanowieniem Uchwały 503/2023 Zarządu GPW z dnia 1 czerwca 2023 roku. Niemniej jednak z uwagi, […]

Czytaj więcej..

Kontrakt na dostawy cukru spożywczego ICUMSA 45

30 maja 2023 roku podpisaliśmy kontrakt na dostawy cukru buraczanego spożywczego ICUMSA 45. Kontrakt został zawarty z polskim podmiotem zajmującym się handlem i obrotem produktami spożywczymi. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu wielkość dostawy wynosi 150 ton, a jego wartość w momencie podpisania szacowana jest na ok. 594.000 zł (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych). Emitent przystąpi do […]

Czytaj więcej..

Indywidualna misja gospodarcza MBF Group SA w Dubaju

W ramach wzajemnych ustaleń z Al-Ali Holdings uzgodniono, że w przedstawiciele MBF Group SA odbędą indywidualne spotkania biznesowe i bilateralne, wezmą udział w targach handlowych oraz zaprezentują swoją ofertę współpracy odnośnie przedmiotu działalności Spółki. Fundusz Al-Ali Holdings będzie organizatorem odpowiedzialnym za kompleksową obsługę, przygotowanie materiałów promocyjnych Spółki oraz organizację spotkań (w tym m.in. z takimi […]

Czytaj więcej..

Początek realizacji dostaw oleju rzepakowego z Białorusi

Zgodnie z przekazaną od białoruskiego producenta wiadomocią – pierwsze dwie cysterny kolejowe z naszego kontraktu na dostawę 600 ton oleju rzepakowego zostały 19 maja 2023 roku poddane inspekcji i kontroli jakości przez firmę Hamilton, a następnie jego pierwsza partia została nadana do transportu i odbioru w lokalizacji Terminal Małaszewicze Górne. Łączna wartość kontraktu wynosi ok. […]

Czytaj więcej..

Zawarcie strategicznej umowy o współpracy inwestycyjnej i handlowej Al-Ali Holdings

17 maja 2023 roku może stać się dniem przełmowym dla naszej spółki. Podpisaliśmy dziś strategiczną umowę ramową o współpracy inwestycyjnej, handlowej oraz zaufania poufności z funduszem kapitałowym pod nazwą Al-Ali Holdings z siedzibą w Dubaju, Emarat Atrium Building, Sheikh Zayed Road, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Umowa określa ramy działania i współpracy między Stronami, a jej celem […]

Czytaj więcej..