Aktualności

Kluczowe zadania i wyzwania przed MBF Group na najbliższe tygodnie

Zawarcie umów i kontraktów, do których doszło na przełomie 2022 i 2023 postawiło przed nami szereg kluczowych zadań i obowiązków. Musimy sprostać wszystkim tym wyzwaniom, aby ogłosić 2023 rok przełomowym i móc działać dalej. Działać operacyjnie i długofalowo, ale także spoglądając na rynek regulowany GPW, jak tylko osiągniemy wymaganą kapitalizację. W kontekście najbliższej i dalszej […]

Czytaj więcej..

Podpisanie strategicznego kontraktu na sprzedaż węgla kamiennego

Zarząd spółki MBF Group SA informuje, że w dniu 10 stycznia 2023 roku Emitent podpisał strategiczny kontrakt na sprzedaż węgla kamiennego. Umowa została zawarta ze spółką z siedzibą na terenie Litwy. Na mocy podpisanej Umowy spółka zakontraktował na rzecz Kontrahenta sprzedaż w ciągu najbliższych 12 miesięcy do 360.000 ton węgla kamiennego o sortymencie 5-20 mm. […]

Czytaj więcej..

Handel i pośrednictwo, czyli teraźniejszość i przyszłość spółki MBF Group

Coraz częściej w przestrzeni publicznej można spotkać się z pytaniami: czym tak naprawdę zajmuje się, jaką prowadzi działalność i wreszcie z czego zamierza czerpać przychody spółka MBF Group SA? Niektórzy pytają ze zwykłej ciekawości, inni chcą uaktualnić swoją widzę, a jeszcze inni robią to dla zwykłego „śmieszkowania”. Poniższą odpowiedź w pierwszej kolejności kierujemy do naszych […]

Czytaj więcej..

Kontrakt na sprzedaż węgla kamiennego

MBF Group SA w dn. 7 grudnia 2022 roku podpisał kontrakt na sprzedaż węgla kamiennego. Umowa została zawarta ze spółką kapitałową (društvo s ograničenom odgovornošću) z siedzibą w Zagrzebiu w Chorwacji. Na mocy podpisanej Umowy zakontraktowaliśmy w kopalniach, które mieszczą się na terenie Bałkanów, kupno i odbiór nie mniej niż 100.000 ton węgla kamiennego o […]

Czytaj więcej..

Uzyskanie statusu podmiotu akcyzowego i zgody na pośrednictwo w handlu węglem

W dniu 5 grudnia 2022 roku spółka MBF Group SA otrzymała zawiadomienie od wydelegowanej jednostki, Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków Emitenta. Zgodnie z przekazaną decyzją firma została wpisana na listę pośredniczących podmiotów węglowych zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych oraz listę podatników podatku akcyzowego. Czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą dotyczą paliw […]

Czytaj więcej..

Umowa ramowa na dostawy oleju napędowego EN590 do portu na Ukrainie!

MBF Group SA otrzymał podpisaną zwrotnie Umowę ramową o współpracy w zakresie realizacji dostaw oleju napędowego EN590 („Umowa”). Umowa została podpisana z podmiotem mającym siedzibę na Ukrainie, który jednocześnie jest stroną wyrażającą gotowość nabycia paliw płynnych na warunkach zaproponowanych przez Spółkę. Jednocześnie informujemy, iż Umowa określa ramowe zasady współpracy między Stronami, gdzie wspólnym celem jest […]

Czytaj więcej..

Umowa konsorcjum w zakresie kontraktowania i dostaw paliw płynnych

W dniu 18 lipca 2022 r. zawarto umowę założenia konsorcjum z firmą prawa handlowego z siedzibą w Wilnie na Litwie. Przedmiotem Umowy jest współpraca w zakresie detalicznego i hurtowego obrotu oraz pośrednictwo w detalicznym i hurtowym obrocie (w tym fizycznych dostawach) paliw płynnych, w szczególności: oleju napędowego oraz paliw lotniczych (ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców na […]

Czytaj więcej..

Zawarcie umowy ramowej z firmą eXor Holding SA

W ostatnich dniach podpisaliśmy istotną Umowę ramową o współpracy z firmą eXor Holding SA z siedzibą w Lugano w Szwajcarii. Przedmiotem Umowy jest przede wszystkim pozyskiwanie i dostarczanie przez strony produktów i usług, które będą każdorazowo ustalane w formie zleceń i zamówień. Nadto strony zobowiązały się do wspólnego działania w celu ustalenia zasad współpracy i […]

Czytaj więcej..

Sprzedaż kamizelek kuloodpornych, hełmów i uzbrojenia – warunki i wymagania

Handel bronią, uzbrojeniem i wyposażeniem ochronnym związany jest z wieloma obostrzeniami. Konflikt zbrojny na Ukrainie spowodował szersze zainteresowanie tematem wszelkiej maści handlowców i pośredników. W pewnym momencie sytuacja i obrót artykułami uzbrojenia przypominała chaos, z jakim mieliśmy do czynienia z obrotem artykułami ochronnymi w czasie wybuchu paniki COVIDowej związanej z rozszerzaniem się epidemii koronawirusa. Nie […]

Czytaj więcej..

Uprawomocnienie wyroku w sprawie działania na szkodę Emitenta

Informujemy o uprawomocnieniu wyroku Sądu Rejonowego Warszawa-Praga w Warszawie z dn. 20 sierpnia 2020 roku (sygn. sprawy: III K 1185/19). Uprawomocnienie nastąpiło wskutek decyzji Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dn. 28 kwietnia 2022 roku, IV Wydział Karny Odwoławczy (sygn. akt VI Ka 1229/20). Wyrok został wydany na skutek wniesienia apelacji oskarżonego. Apelacja została w […]

Czytaj więcej..

NATO Commercial and Government Entity Code (NCAGE Code)

W dniu dzisiejszym został przydzielony dla firmy MBF Group SA kod NATO podmiotu gospodarczego (NCAGE Code – NATO Commercial and Government Entity Code) 9AQDH. Kod identyfikuje firmę w Systemie Kodyfikacyjnym NATO (NCS – NATO Codification System). Kod ten pozwala na bezpośrednie przystępowanie do przetargów prowadzonych przez instytucje związane z obronnością w Polsce oraz krajach NATO […]

Czytaj więcej..