Aktualności

Pudełka na nasze rękawiczki medyczne TPE: MBF Medical NitrAG SoftTouch

Możemy już o tym poinformować oficjalnie. Końcowy projekt po licznych i wyczerpujących pracach i konsultacjach z kancelarią prawną oraz naszymi tureckimi kontrahnentami został oficjalnie zatwierdzony, sprawdzony i zaakceptowany. I tak oto wyglądają pudełka rękawiczek pod naszą marką własną. A już za chwilę zawitają do naszego magazynu i nie omieszkamy Was o tym na bieżąco informować […]

Czytaj więcej..

Pierwszy przetargowy sukces, czyli rozwój MBF Group w zakresie obrotu i pośrednictwa

Przed kilkoma dniami poinformowaliśmy o tym, że pozyskano informacje o otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację pakietów dostaw środków ochrony osobistej do Jednostki Samorządu Województwa Pomorskiego. Zgodnie z przekazanym raportem, oferta MBF Group SA była najkorzystniejsza w zakresie dwóch pakietów: na dostawę 100.000 szt. maseczek medycznych zgodnych z normą PN […]

Czytaj więcej..

Zawarcie umowy ramowej ws. produkcji i sprzedaży rękawiczek MBF Medical NitrAG SoftTouch

W dniu dzisiejszym MBF Group S.A. formalnie zawarł Umowę ramową dotyczącą produkcji i sprzedaży rękawiczek pod marką MBF Medical NitrAG SoftTouch. Umowa została podpisana na wyłączność ze spółką AGL Grup Petrol Kozmetik Medikal z siedzibą w Istambule w Turcji. Zawarcie Umowy jest efektem wielotygodniowych rozmów i negocjacji, które zostały aktualnie sformalizowane i zawarte we wzmiankowanym […]

Czytaj więcej..

Energia odnawialna OZE: Elektrownie wodne MEW i wiatrowe

Rozwój sektora OZE jest jednym z priorytetów polskiego rządu. Zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE państwa członkowskie UE powinny stopniowo zwiększać udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii oraz w sektorze transportowym. Należy przy tym pamiętać, że OZE, to nie tylko panele słoneczne, ale także choćby elektrownie wodne oraz elektrownie wiatrowe. Według danych Polskiej Izby […]

Czytaj więcej..

Nowa strategia rozwoju dla firmy Ozone Sport Sp. z o.o.

W dniu dzisiejszym Zarząd spółki MBF Group przyjął nową strategię rozwoju dla Ozone Sport. Jak wiadomo z opublikowanego raportu giełdowego w dniu 16 kwietnia 2021 roku została zawarta umowa nabycia 100% udziałów spółki prawa handlowego spółki pod firmą Ozone Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Transakcja przejęcia Ozone Sport została sfinansowana z kapitałów […]

Czytaj więcej..

Branża automotive w Polsce – analiza i perspektywy

Sektor automotive należy najbardziej rozwojowych gałęzi przemysłu w Europie. Firmy wchodzące w jego skład wytwarzają produkty motoryzacyjne lub w pewien sposób związane są z tą branżą. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że przemysł motoryzacyjny jest jedną z kluczowych gałęzi unijnej gospodarki. Wg ostatnich wyliczeń odpowiada on za 7% PKB Unii Europejskiej; zapewnia zatrudnienie 6% europejskich […]

Czytaj więcej..

Wsparcie merytoryczne i finansowe pomysłu na biznes

Spółki z Grupy MBF wspierają swoich partnerów specjalistycznym know-how oraz kapitałem. Proponujemy konkretne wsparcie kapitałowe, które najczęściej mieści się w przedziale 100.000 zł – 500.000 zł, co pozwala na zakup niezbędnego wyposażenia, technologii czy przeprowadzenia pierwszych działań promocyjnych. W przypadku większych inwestycji dokonujemy ich w kooperacji z innymi uczestnikami rynków kapitałowych w postaci funduszy Venture […]

Czytaj więcej..
Przemysł 4.0 - czwarta rewolucja cyfrowa

Przemysł 4.0, czyli czwarta rewolucja przemysłowa

Przemysł 4.0 jest koncepcją odnoszącą się do pojęcia rewolucji przemysłowej w związku ze współczesnym wzajemnym wykorzystywaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych. Przemysł 4.0 dotyczy nie tylko technologii, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle. Jest zbiorczym terminem dla technik i zasad funkcjonowania organizacji łańcucha wartości łącznie stosujących lub używających […]

Czytaj więcej..

Raport okresowy za IV kwartał – komentarz spółki

Z całą pewnością ubiegły rok był najlepszym w historii rokiem dla spółki MBF Group S.A. Natomiast IV kwartał był najlepszym kwartałem minionego roku. Powyższa ocena oparta jest zarówno bezpośrednio na wynikach finansowych Emitenta, a także jej spółki zależnej MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. oraz pozostałych zdarzeniach gospodarczych, jakie miały miejsce w naszej Spółce. Emitent […]

Czytaj więcej..

Rynek OZE w Polsce – analiza, perspektywy i trendy

Rynek fotowoltaiki w Polsce przeżywa rewolucję. Nowe instalacje pojawiają się nie tylko na dużych farmach, ale też w domach jednorodzinnych, budynkach komercyjnych a nawet kościołach. Rynek fotowoltaiczny oraz odnawialnych źródeł energii (OZE) rośnie w siłę, a wraz z nim rośnie zapotrzebowanie na dostawy sprzętu fotowoltaicznego. Moc instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce wynosi prawie 9,5 […]

Czytaj więcej..

Ponad 1,2 mln zł zysku dla MBF Group. Informacja prasowa

Notowana na rynku NewConnect spółka MBF Group S.A. poinformowała o otrzymaniu zawiadomienia od podmiotu zależnego odnośnie sprzedaży całości objętych akcji spółki z branży gier komputerowych i zamknięciu inwestycji.  Zgodnie z opublikowanym raportem całkowity przychód ze sprzedaży wyniósł 1.504.867,45 zł, co oznacza osiągnięcie zysku brutto na poziomie 1.244.867,45 zł (stopa zwrotu ze sprzedaży wyniosła 478,80%). MBF […]

Czytaj więcej..