Aktualności

Uprawomocnienie wyroku w sprawie działania na szkodę Emitenta

MBF Group S.A. informuje, że powziął informację o uprawomocnieniu wyroku Sądu Rejonowego Warszawa-Praga w Warszawie z dn. 20 sierpnia 2020 roku (sygn. sprawy: III K 1185/19). Uprawomocnienie nastąpiło wskutek wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dn. 28 kwietnia 2022 roku, IV Wydział Karny Odwoławczy _sygn. akt VI Ka 1229/20_. Wyrok został wydany na skutek […]

Czytaj więcej..

NATO Commercial and Government Entity Code (NCAGE Code)

W dniu dzisiejszym został przydzielony dla firmy MBF Group SA kod NATO podmiotu gospodarczego (NCAGE Code – NATO Commercial and Government Entity Code) 9AQDH. Kod identyfikuje firmę w Systemie Kodyfikacyjnym NATO (NCS – NATO Codification System). Kod ten pozwala na bezpośrednie przystępowanie do przetargów prowadzonych przez instytucje związane z obronnością w Polsce oraz krajach NATO […]

Czytaj więcej..

Dostawa towarów podwójnego zastosowania | kod NCAGE

Na początku kwietnia br. zakontraktowaliśmy dostawy towarów podwójnego zastosowania, tj. towarów, usług oraz technologii służących zarówno do celów militarnych, które mają strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa krajowego oraz utrzymania międzynarodowego pokoju, jak również do celów cywilnych. Kontrakt został zawarty z niemieckim podmiotem prawa handlowego, z dostawą do końcowego użytkownika na terenie Ukrainy. Dodatkowo wystąpiliśmy o nadanie […]

Czytaj więcej..

Akcja charytatywna MBF Group: podsumowanie darowizn maseczek ochronnych

Okres świąteczny jest dobrym okresem na podsumowanie naszej działalności charytatywnej. Na bieżąco informowaliśmy Was za pomocą naszego profilu TT o poszczególnych darowiznach do szkół i innych instytucji. W tym miejscu chcemy podsumować naszą akcję i obiecujemy, że nie jest to nasze ostatnie słowo, tym bardziej, że nasza oferta produktowa stale się zwiększa. Oczywiście serdecznie wszystkich […]

Czytaj więcej..

Umowa w zakresie tokenizacji projektu BIOinLIFE

Kilka dni temu MBF Group zawarł istotną umowę ramową o współpracy dotyczącą tokenizacji innowacyjnego projektu platformy e-commerce, która została podpisana ze spółką akcyjną z siedzibą w Tarnobrzegu. Na mocy umowy obie jej strony zobowiązały się wejść w relacje biznesowe dla wspólnej i wzajemnej korzyści dzięki czemu nasza spółka oraz podmioty z nią powiązane lub przez […]

Czytaj więcej..

Pudełka na nasze rękawiczki medyczne TPE: MBF Medical NitrAG SoftTouch

Możemy już o tym poinformować oficjalnie. Końcowy projekt po licznych i wyczerpujących pracach i konsultacjach z kancelarią prawną oraz naszymi tureckimi kontrahnentami został oficjalnie zatwierdzony, sprawdzony i zaakceptowany. I tak oto wyglądają pudełka rękawiczek pod naszą marką własną. A już za chwilę zawitają do naszego magazynu i nie omieszkamy Was o tym na bieżąco informować […]

Czytaj więcej..

Pierwszy przetargowy sukces, czyli rozwój MBF Group w zakresie obrotu i pośrednictwa

Przed kilkoma dniami poinformowaliśmy o tym, że pozyskano informacje o otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację pakietów dostaw środków ochrony osobistej do Jednostki Samorządu Województwa Pomorskiego. Zgodnie z przekazanym raportem, oferta MBF Group SA była najkorzystniejsza w zakresie dwóch pakietów: na dostawę 100.000 szt. maseczek medycznych zgodnych z normą PN […]

Czytaj więcej..

Zawarcie umowy ramowej ws. produkcji i sprzedaży rękawiczek MBF Medical NitrAG SoftTouch

W dniu dzisiejszym MBF Group S.A. formalnie zawarł Umowę ramową dotyczącą produkcji i sprzedaży rękawiczek pod marką MBF Medical NitrAG SoftTouch. Umowa została podpisana na wyłączność ze spółką AGL Grup Petrol Kozmetik Medikal z siedzibą w Istambule w Turcji. Zawarcie Umowy jest efektem wielotygodniowych rozmów i negocjacji, które zostały aktualnie sformalizowane i zawarte we wzmiankowanym […]

Czytaj więcej..

Energia odnawialna OZE: Elektrownie wodne MEW i wiatrowe

Rozwój sektora OZE jest jednym z priorytetów polskiego rządu. Zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE państwa członkowskie UE powinny stopniowo zwiększać udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii oraz w sektorze transportowym. Należy przy tym pamiętać, że OZE, to nie tylko panele słoneczne, ale także choćby elektrownie wodne oraz elektrownie wiatrowe. Według danych Polskiej Izby […]

Czytaj więcej..

Nowa strategia rozwoju dla firmy Ozone Sport Sp. z o.o.

W dniu dzisiejszym Zarząd spółki MBF Group przyjął nową strategię rozwoju dla Ozone Sport. Jak wiadomo z opublikowanego raportu giełdowego w dniu 16 kwietnia 2021 roku została zawarta umowa nabycia 100% udziałów spółki prawa handlowego spółki pod firmą Ozone Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Transakcja przejęcia Ozone Sport została sfinansowana z kapitałów […]

Czytaj więcej..

Branża automotive w Polsce – analiza i perspektywy

Sektor automotive należy najbardziej rozwojowych gałęzi przemysłu w Europie. Firmy wchodzące w jego skład wytwarzają produkty motoryzacyjne lub w pewien sposób związane są z tą branżą. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że przemysł motoryzacyjny jest jedną z kluczowych gałęzi unijnej gospodarki. Wg ostatnich wyliczeń odpowiada on za 7% PKB Unii Europejskiej; zapewnia zatrudnienie 6% europejskich […]

Czytaj więcej..