Aktualizacja dotycząca statusu i realizacji strategicznego kontraktu

Z uwagi na napływające do naszej spółki pytania od Akcjonariuszy i inwestorów obserwujących zdarzenia w MBF Group SA oraz z uwagi na fakt, że w ciągu ostatnich kilku dni otrzymaliśmy informacje aktualizacyjne od litewskiego kontrahenta, to zdecydowaliśmy się na publikację raportu bieżącego z najważniejszymi faktami odnośnie wspomnianego kontraktu.

Informujemy jednocześnie, że wybraliśmy tą drogę komunikacji z uwagi na konieczność zachowania transparentności oraz by zapewnić równy dostęp do informacji. Z góry zaznaczamy, że publikacja raportu ma na celu poinformowanie wszystkich zainteresowanych o aktualizacji statusu realizacji kontraktu, a nie po to by wpływać, negatywnie lub pozytywnie, na kurs giełdowy spółki (co nie jest to rolą emitenta).

Zgodnie przekazanymi od litewskiego kontrahenta informacjami i danymi podał on, iż obecnie oczekuje na płatność zaliczkową tytułem dostaw węgla od odbiorcy końcowego, która to kwota zaliczki zostanie natychmiast przekazana na konto spółki. Zarząd uzyskał zapewnienie o tym, ze kontrakt jest w obecnej chwili uważany jako niezagrożony, co do jego warunków finansowych oraz realizacji. Z uwagi na jego skalę oraz wielkość nastąpiło jedynie przesunięcie w czasie odnośnie przygotowanych harmonogramów dostaw, terminów płatności oraz organizacji logistyki w miejscu odbioru i dostawy, o czym jesteśmy na bieżąco informowani.

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z ogromnej istotności kontraktu oraz jego znaczenia dla spółki dlatego na bieżąco będziemy informowali o spełnieniu jego kolejnych kroków milowych, a w przypadku realizacji – także o wielkościach i wartościach poszczególnych dostaw. Dodatkowo Zarząd zawiadamia, że w przypadku ustalenia ostatecznego nienaruszalnego harmonogramu, z powodu przewidywanego nakładu czasu i pracy, poważnie rozważymy rezygnację z innych wcześniej zawartych umów i listów intencyjnych dotyczących prac nad dostawami węgla kamiennego.