Akcja Inwestor PB, cz. I

2013-04-25 Czy podana w jednym z ostatnich raportów EBI informacja o zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza, że Mobile Factory zamierza zaangażować się w projektowanie i wdrażanie mechanicznych systemów transakcyjnych oraz rozwijać gałąź biznesu związaną z algotradingiem? Jak miałoby to wyglądać? Czy w grę wchodzi także handel wysokich częstotliwości (HFT) i jak mają się te plany wobec wdrożenia przez Giełdę w Warszawie nowego systemu UTP?

Jeśli dojdzie do zapowiadanej transakcji (warunkiem jest pozytywny rezultat due-diligence), to Mobile Factory kupi m.in.: (a) wartości niematerialne i prawne w zakresie know-how prowadzonej działalności, tj. budowy automatycznych systemów transakcyjnych przeznaczonych na rynki giełdowe (akcje, instrumenty pochodne) oraz rynki pozagiełdowe typu OTC (waluty, surowce, kontrakty CFD), (b) prawa autorskie związane z wytworzonymi i posiadanymi systemami inwestycyjnymi i transakcyjnymi, tj. algorytmy, listingi, kody źródłowe, (c) know-how oraz dokumentacja w postaci kodów źródłowych w zakresie projektowania, programowania i wdrażania automatycznych systemów transakcyjnych na GPW.

Następstwem tego zdarzenia będzie faktyczne wkroczenie w obszar handlu algorytmicznego oraz automatów transakcyjnych. W takim wypadku będziemy dostawcą gotowych narzędzi oraz zaoferujemy usługę tworzenia automatycznych systemów transakcyjnych na zamówienie. Nie wykluczamy wyodrębnienia w spółce działu, który przeprowadzałby transakcje na własny rachunek.

Wedle naszej obecnej wiedzy handel HFT na warszawskiej giełdzie nie ma jeszcze możliwości na szersze zastosowanie z uwagi na niską płynność notowanych walorów. Jest jednak mnóstwo innych obszarów, które postaramy się zagospodarować. Skorzystamy przy tym z ogromnego doświadczenia naszych kontrahentów, które w skali naszego rynku jest do nie do przeceniania (ponad 5 lat teorii i praktyki z zakresu algo tradingu). Z punktu widzenia Mobile Factory istotnie zdywersyfikujemy swoje źródła przychodów.

2013-04-23 Jakie plany ma Zarząd Spółki odnośnie planowanego rozszerzenia działalności i zarobkowania? Jak mam czytać takie komunikaty i czy nowe obszary działania będą synergią dla dotychczasowych, czy też będzie to wejście w nowy biznes nie związany z technologiami mobilnymi? Czy można uzyskać więcej konkretów?

Rozszerzenie działalności, to przede wszystkim wykorzystanie obecnego dorobku i doświadczenia na nowych polach umożliwiających zapewnienie stałych przychodów przy zadowalającym poziomie marży. Po zmianach właścicielskich oraz we władzach i nadzorze wnikliwie przeprowadzana jest analiza dotychczasowych osiągnięć. Wnioski już po kilku dniach były oczywiste – spółka nie może się zamykać tylko i wyłącznie w obszarze drobnych aplikacji na iOS, Androida i Windows Mobile. Trzeba wykorzystać ogromną popularność smartfonów i tabletów i zaproponować specjalistyczne oprogramowanie na te platformy.

Pierwszym poważnym przedsięwzięciem będzie wejście – w kooperacji z Promosalons Polska – w branżę e-targów, e-szkoleń i e-konferencji (aplikacje wspomagające tradycyjne formy wymiany informacji na poziomie B2C i B2B). To bardzo obszerna dziedzina i mnóstwo miejsca na nasze produkty.

Drugim aktualnie badanym tematem jest branża handlu algorytmicznego (algo trading). Jeśli tylko uda nam się doprowadzić do zakupu cennych aktywów w postaci know-how, dokumentacji, praw autorskich do systemów transakcyjnych (wraz z kodami źródłowymi), to wkroczymy w ten obszar z mocnym przytupem, wykorzystując ponad 5-letnie doświadczenie poprzedników (unikalnie długie w skali naszego kraju). Nie wykluczamy w takim przypadku zbudowania profesjonalnego trading-roomu, w nieco innej formie niż to jest w zwyczaju, bo składającego się z programistów tworzących modele systemów transakcyjnych na specjalne zamówienie oraz na nasz własny użytek.

2013-04-23 Czy spółka rozważa wzmocnienie kursu akcji działaniami w rodzaju skup akcji własnych z rynku giełdowego?

Jeśli kurs akcji będzie znacząco odbiegał od jej faktycznej wartości i spółka będzie posiada wolne środki, to zarząd z pewnością będzie rekomendował uchwalenie skupu akcji własnych. Docelowo w takim scenariuszu w grę wchodziłoby albo ich umorzenie, albo odsprzedaż inwestorowi branżowemu.

2013-04-16 Akcje Waszej Spółki są oferowane przez Alkor Trade w rozliczeniu za ich zobowiązania. Jaka jest aktualna kondycja firmy? Proszę o aktualne dane zwyczajowo publikowane przez spółki giełdowe ew. gdzie szukać tych danych.

W związku sukcesem związanym z dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego w spółce, jej kondycja jest więcej niż zadowalająca. Natomiast informacje szczegółowe przekazujemy zgodnie z regulacjami giełdy w formie raportów bieżących oraz raportów okresowych. Zapraszamy do śledzenia tych raportów na dedykowanych stronach rynku NewConnect lub bezpośrednio na stronach internetowych naszej spółki (http://www.mobilefactory.pl/category/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/ | http://www.mobilefactory.pl/category/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe/). Informacje z zakresu bieżącej działalności, które nie muszą być publikowane w formie raportów staramy się zawsze przekazywać za pośrednictwem firmowej witryny oraz mediów społecznościowych.

2013-04-16 W IV kw. spółka raportowała sprzedaż domeny mobilefactory.com za ok. 30.000 zł. Obecnie domena nadal kieruje na stronę. Dlaczego?

Sprzedaż domeny jest faktem, natomiast już w gestii obecnego właściciela pozostaje jej zarządzanie. Nie wchodząc w nadmierne dywagacje i kompetencje dysponentów – być może traktują oni domenę jako aktywo inwestycyjne, które ma potencjał wzrostu, wraz ze wzrostem wartości spółki Mobile Factory.

2013-04-14 Czy macie jakiś pomysł na swoją działalność? Czy nadal produkcja aplikacji mobilnych jest opłacalna i rentowna?

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na poprzednie pytanie – aktualnie spółka nie bierze pod uwagę zmiany profilu działalności. Na obecnym etapie sprawdzamy właśnie poszczególne elementy dotyczące działalności operacyjnej, w tym marżowość biznesu. Oczywiście nie stoi to w sprzeczności z rozwijaniem spółki i poszukiwaniem nowych możliwości i obszarów zarobkowania. Takim „pomysłem na działalność” są właśnie obecnie prowadzone negocjacje w sprawie pojawienia się inwestora oraz – powiązana z tym – inwestycja Mobile Factory w jedną ze spółek (spółka nie publiczna, nie notowana na giełdzie).

2013-04-12 Witam, w informacji prasowej w ostatnich dniach ukazała się wiadomość o poważnych zmianach przed spółką. Czy chodzi o zmianę działalności? Czy wiadomo coś Państwu o nowym inwestorze z kapitałem zagranicznym?

1. Obecnie nie ma mowy o zmianie działalności Mobile Factory. Rozważana jest strategia rozszerzenia działalności o nowe obszary. Analizowane są wszystkie rozwiązania, które mogą doprowadzić do pozytywnych zmian w firmie.

2. Obecnie trwają negocjacje, o wyniku których poinformujemy natychmiast po ich zakończeniu. Jeśli będzie to istotne wydarzenie dla spółki i jej przyszłości na pewno będzie miało to formę raportu EBI. Zapraszamy do śledzenia wydarzeń i informacji ze spółki.