Zakład konfekcjowania olejów spożywczych – zaczynamy

W grudniu 2023 roku MBF Group SA i Chantii Oil Sp. z o.o. podpisały umowę o ustanowieniu konsorcjum. Umowa zakłada, że MBF Group SA będzie wyłącznym dostawcą oleju rzepakowego i słonecznikowego dla Chantii Oil, która z kolei będzie konfekcjonowała i dystrybuowała ten produkt na rynku polskim i zagranicznym. Współpraca ta ma na celu stworzenie wspólnego zakładu konfekcjonującego olej rzepakowy i olej słonecznikowy w butelki.

Położony w Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie) zakład konfekcjonujący ma potencjał, aby stać się jednym z większych w Polsce. Współpraca MBF Group SA i Chantii Oil Sp. z o.o. daje obu firmom szansę na dynamiczny rozwój w branży olejów spożywczych. Nie będziemy ograniczać się do jednego rodzaju produktu. Planujem konfekcję oleju rzepakowego, słonecznikowego i sojowego.

Główne etapy przygotowań:

 • Adaptacja hali: obejmuje wykonanie niezbędnych instalacji (wentylacja, chłodzenie, odwadnianie), montaż urządzeń produkcyjnych (zbiorniki, pompy, linie napełniające i etykietujące) oraz dostosowanie przestrzeni do pracy personelu.
 • Uruchomienie urządzeń: kalibracja urządzeń, testy produkcyjne, opracowanie procedur sanitarnych.

Informacje dotyczące przygotowania zakładu:

 • Zakład będzie wykorzystywał najnowsze technologie, aby zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo produkowanych olejów.
 • Inwestycja obejmuje również budowę obiektów magazynowych i administracyjnych.
 • W trakcie budowy przestrzegane są normy ochrony środowiska.
 • Oleje spożywcze mają krótki termin przydatności do spożycia, dlatego w zakładzie będą obowiązywać ścisłe procedury sanitarne, m.in. system HACCP i GHP.

Przygotowanie linii produkcyjnej do konfekcjonowania olejów spożywczych jest procesem złożonym, wymagającym specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Dokładne przestrzeganie wymagań sanitarnych oraz ochrona środowiska są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktu. W grudniu 2023 roku rozpoczęły się prace adaptacyjne hali produkcyjnej do potrzeb nowego zakładu. Zgodnie z planem, zakład konfekcjonujący oleje spożywcze w butelki zostanie uruchomiony w pierwszszym kwartale 2024 roku. Będzie on zlokalizowany w Brodnicy, w województwie kujawsko-pomorskim.

Pierwszym etapem jest adaptacja hali produkcyjnej do potrzeb nowego zakładu. W tym celu należy między innymi:

 • Wykonać niezbędne instalacje, takie jak systemy wentylacji, chłodzenia i odwadniania.
 • Zainstalować urządzenia produkcyjne, takie jak zbiorniki, pompy, linie do napełniania i etykietowania.
 • Dostosować przestrzeń do pracy personelu, w tym zapewnić odpowiednie miejsca do przechowywania surowców i produktów gotowych.

Po zakończeniu prac adaptacyjnych należy przeprowadzić uruchomienie urządzeń produkcyjnych. W tym celu należy między innymi:

 • Dokonać kalibracji urządzeń.
 • Przeprowadzić testy produkcyjne, aby sprawdzić, czy urządzenia działają prawidłowo.
 • Opracowanie procedur sanitarnych

Zakład jest projektowany z myślą o zastosowaniu najnowszych technologii w celu zapewnienia wysokiej jakości produkcji olejów spożywczych, spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny. Inwestycja obejmuje kompleksowe planowanie i budowę obiektów produkcyjnych, magazynowych oraz administracyjnych, z uwzględnieniem optymalizacji procesów logistycznych i operacyjnych. Dodatkowo, w trakcie budowy zakładu przestrzega się norm dotyczących ochrony środowiska, w tym zastosowanie ekologicznych rozwiązań technologicznych oraz minimalizację negatywnego wpływu na otaczającą przyrodę. Poprzez systematyczne raportowanie postępów budowy Akcjonariusze są na bieżąco informowani o etapach realizacji projektu oraz osiągniętych kamieniach milowych, co przyczynia się do transparentności działań i budowania zaufania społeczności lokalnej oraz klientów.

Oleje spożywcze są produktem o krótkim terminie przydatności do spożycia, dlatego konieczne jest przestrzeganie ścisłych procedur sanitarnych. Procedury te powinny obejmować między innymi:

 • System HACCP  (Hazard Analysis and Critical Control Points), który pozwala na identyfikację i kontrolowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności.
 • Wytyczne GHP (Good Hygienic Practices), które określają ogólne zasady higieny w zakładach przetwórstwa żywności.

W ramach wzmiankowanej umowy MBF Group SA będzie dostarczać surowiec do konfekcjonowania, natomiast Chantii Oil będzie odpowiedzialna za produkcję i konfekcjonowanie. Zajmiemy się także sprzedażą i dystrybucją gotowego produktu. Współpraca MBF Group SA i Chantii Oil Sp. z o.o. przyniesie korzyści obu firmom. Dla MBF Group SA będzie to szansa na zwiększenie przychodów ze sprzedaży olejów spożywczych. Firma będzie mogła wykorzystać swoje doświadczenie w handlu hurtowym do pozyskiwania nowych klientów w Polsce i zagranicą. Chantii Oil Sp. z o.o. również będzie czerpać korzyści z tej współpracy. Firma będzie miała dostęp do stabilnego źródła surowca, co pozwoli jej na zwiększenie produkcji i rozszerzenie działalności.

Pokrótce podsumowując korzyści dla MBF Group SA, to wyróżnić można przede wszystkim:

 • Zwiększenie przychodów. MBF Group SA będzie miała możliwość zwiększenia przychodów ze sprzedaży oleju rzepakowego i słonecznikowego.
 • Optymalizacja kosztów. Współpraca z Chantii Oil Sp. z o.o. pozwoli MBF Group SA na optymalizację kosztów związanych z produkcją i dystrybucją olejów spożywczych.
 • Rozszerzenie rynku zbytu. Współpraca z Chantii Oil Sp. z o.o. pozwoli MBF Group SA na rozszerzenie rynku zbytu dla olejów spożywczych.

Zapraszamy naszych obecnych oraz potencjalnych Akcjonariuszy do oglądnięcia reportażu z „placu budowy”. Codziennie zmienia się nam krajobraz – na początku wiele było ciężkich prac na zewnątrz – obecnie całość odbywa się już w środku hali. Gotowe są zbiorniki na olej o łącznej pojemności 180 MT (ok. 181.600 litrów oleju). Za kilka dni przyjeżdża kompletna linia produkcyjna do konfekcjonowania, która została zakupiona pod koniec ubiegłego roku. Po kompletnym zainstalowaniu przeprowadzimy i udokumentujemy Wam w formie zdjęć i filmów przebieg z testów. Wkrótce spodziewamy się także kluczowych certyfikacji: od Sanepidu oraz HACCP. Jako, że sa to kluczowe wiadomości, to będziemy o nich informować raportami bieżącymi ESPI.

 


Aktualizacja: 1 marca 2024 rok

Napełnianie butelek 5-litrowych

Napełnianie butelek 1-litrowych

Napełnione butelki 5-litrowe w opakowaniu zbiorczym

Napełnione butelki 1-litrowe w opakowaniu zbiorczym

 


Aktualizacja: 16 lutego 2024 rok

Łączenie zbiorników i spawanie przyłączek

Łączenie zbiorników i spawanie przyłączek

Łączenie zbiorników i spawanie przyłączek

Łączenie zbiorników i spawanie przyłączek


 

Osadzenie zbiorników kanalizacyjnych

Osadzenie zbiorników kanalizacyjnych

Przygotowanie zbiorników kanalizacyjnych

Otwory pod zbiorniki kanalizacyjne

Budowa korytarzy i komór izolujących i odgradzających

Komory izolujących i odgradzających – widok z zewnątrz

Wejście do zakładu – widok ze środka

Budowa korytarzy i komór izolujących i odgradzających

Wjazd na teren zakładu

Budowa korytarzy i komór – szkielet konstrukcji

Budowa korytarzy i komór – szkielet konstrukcji

Budynek administracyjny i obsługi zamówień

Hala produkcyjna z maszynami do konfekcjonowania

Pierwszy zbiornik na olej spożywczy

Szkielet drugiego zbiornika na olej spożywczy

 


 

Niewielki wycinek skomplikowanego projektu technologicznego hali produkcyjnej