Inwestycja w spółkę z branży gamedev

Konsekwentnie realizując strategię budowy zrównoważonych i zdywersyfikowanych przychodów w dniu 10 kwietnia 2020 r. otrzymaliśmy informację o sukcesie negocjacyjnym, czego efektem było obustronne podpisanie umowy objęcia akcji zawartej pomiędzy spółką zależną od Emitenta – MBF Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a podmiotem z branży gier komputerowych – studiem developerskim („Podmiot”).

W wyniku zawarcia powyższej umowy MBF Inwestycje Kapitałowe dokonało objęcia akcji Podmiotu za kwotę 260.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych). Zawarcie powyższej umowy wynika z uzasadnionego, w ocenie Zarządu Spółki zależnej oraz Zarządu Emitenta, potencjału wzrostowego Podmiotu, w związku z czym wartość akcji obejmowanych na podstawie powyższej umowy powinna ulec zwiększeniu i w konsekwencji przełożyć się na wzrost wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta.

Na dzień dzisiejszy Podmiot przeznaczył do sprzedaży 3 gry, w tym 2 mobilne na platformę Android i iOS oraz 1 na PC. W latach 2020-2021 studio developerskie planuje premiery na platformę PC przynajmniej 5 gier własnych. Oprócz tego przewidywane są konsolowe premiery gier wydanych wcześniej na PC. Planowane są również 4 premiery gier tworzonych na zlecenie innych podmiotów. Podsumowując – działalność studia koncentruje się w czterech głównych obszarach:

  • produkcja gier własnych,
  • produkcja gier na zlecenie w zamian za wynagrodzenie stałe oraz zmienne (revenue share),
  • świadczenie usług tworzenia grafiki oraz animacji,
  • outsourcing i sprzedaż niektórych autorskich assetów.

Zgodnie ze strategią rozwoju Podmiotu oraz informacji bezpośrednio przez niego przeekaznych, zamierza on w 2020 roku zadebiutować na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wszelkie czynności formalne i prawne zostały rozpoczęte z początkiem bieżącego roku.