Vabun: wnioski o dotacje UE oraz odpowiedź z GPW

W dniu dzisiejszym nasza spółka powiązana Vabun S.A. otrzymała odpowiedź z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wprowadzenia akcji tej spółki do obrotu na rynku NewConnect. GPW zwróciło się o wyjaśnienia i naniesienie poprawek odnośnie spraw zawartych w Dokumencie Informacyjnym oraz poprosiło o jego dostosowanie zgodnie ze zmianami Regulaminu ASO, które weszły w życie 30 kwietnia 2018 roku.

Spółka przekazała nam informację, że 4. wersja dokumentu powinna być gotowa do złożenia w ciągu 5-7 dni roboczych. Następnie GPW ma kolejne 10 dni roboczych na odniesienie się do nowej wersji.

Niezależnie od powyższego spółka Vabun S.A. cały czas się rozwija, czego efektem jest złożenie dwóch wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich. Pierwszy finansowany jest z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Celem projektu jest internacjonalizacja spółki. Vabun planuje realizację kompleksowych działań doradczych, które przygotują spółkę do wejścia na nowe rynki zagraniczne z:

 • Europy Południowo-Wschodniej:
  • Czechy,
  • Słowacja,
  • Węgry,
  • Rumunia;
 • Europy Zachodniej:
  • Niemcy,
  • Austria,
  • Wlk. Brytania oraz
 • Bliskiego Wschodu:
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie,
  • Katar.

Przedmiotem projektu jest rozwój Vabun poprzez internacjonalizację w oparciu o wdrożenie modelu biznesowego i uczestnictwo w dedykowanych targach. Całkowity budżet projektu wynosi 269.242 zł przy wkładzie własnym Vabun na poziomie 83.180 zł.

Drugi projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Przedmiotem projektu jest wdrożenie działań służących promocji marki kosmetycznej Vabun na rynkach perspektywicznych:

 • Chin,
 • Rosji oraz
 • Zjednoczonych Emiratów Arabskich,

Vabun przewiduje, że w pierwszym roku po zakończeniu realizacji projektu nawiąże kontakty handlowe zagraniczne na wszystkich nowych perspektywicznych rynkach. Całkowity budżet projektu wynosi 310.300 zł przy wkładzie własnym Vabun na poziomie 46.545 zł.