W drodze na GPW – pierwsze decyzje

W bieżącym tygodniu zarząd MBF Group S.A. przeprowadził szereg konsultacji z członkami Rady Nadzorczej w związku z podjęciem wstępnej decyzji o przygotowaniu planu przejścia Grupy MBF z rynku alternatywnego NewConnect na rynek regulowany GPW. W następnej kolejności zarząd oczekuje formalnej decyzji Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały w sprawie rekomendacji i akceptacji przejścia spółki na rynek regulowany. W przypadku pozytywnej oceny wniosku ze strony Rady Nadzorczej zarząd MBF Group S.A. przygotuje stosowny harmonogram przenosin.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że wedle wstępnej analizy i rozmów z uprawnionymi podmiotami – najwcześniejszy realny termin zmiany rynku notowań to początek 2016 roku. Na obecnym etapie nie podjęto jakichkolwiek decyzji odnośnie emisji akcji, która związana będzie z podwyższeniem kapitału zakładowego i wprowadzeniem ich na rynek regulowany. Priorytetowym rozwiązaniem z punktu widzenia spółki byłaby w takim wypadku emisja kierowana do inwestora finansowego zainteresowanego długoterminową obecnością w spółce.

Nie bez znaczenia jest obecne zainteresowanie firmą i rozmowy, które prowadzimy z potencjalnymi nowymi inwestorami. Bez wątpienia pomocny jest tu rozwój spółek portfelowych, w tym dwóch przewodnich tematów, na których koncentrujemy się w 2015 roku: spółka kosmetyczna Vabun S.A. oraz spółka rumuńska MBF Financial Advisory SRL. Cieszy nas pozytywny rynkowy odbiór wdrażanych przedsięwzięć, ale za pomysłami muszą iść wyniki finansowe wzmiankowanych spółek. Z pewnością ich rozwój przyczyni się do przyspieszenia przenosin na rynek regulowany.

O wszelkich kluczowych decyzjach będziemy informować akcjonariuszy i inwestorów za pośrednictwem strony internetowej oraz w formie raportów bieżących EBI.