Coraz bliżej współpracy z BVB

Jak informowaliśmy, już wkrótce będzie miał start alternatywny rynek obrotu (ASO) nadzorowany przez bukaresztańską giełdę (BVB) – AeRo. W związku z powyższym MBF Group S.A. zintensyfikowała starania w celu uzyskania statusu Autoryzowanego Doradcy rynku AeRo. I tak – w ciągu najbliższych kilku tygodni do stolicy Rumunii udadzą się pracownicy Grupy MBF by wziąć udział w obowiązkowym egzaminie wymaganym do uzyskania statusu AD.

Niezależnie od powyższego, Grupa MBF rozpoczęła proces powołania spółki celowej, tj. spółki kapitałowej prawa rumuńskiego, która to firma będzie na miejscu bezpośrednio odpowiedzialna za kontakt z inwestorami z lokalnego rynku, jak i Giełdą Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Wszelkie wiążące kroki oraz ich efekty będą komunikowane raportami bieżącymi w systemie EBI.

Co równie istotne – spółka rumuńska zajmie się także próbą uplasowania na lokalnym rynku produktów, o których wspomniano we wcześniejszym z artykułów. Nie wykluczone, że przy zakładanym dynamicznym rozwoju, sama będzie starała się o upublicznienie, obok innych firm z portfela Grupy MBF.

Na początku lutego osoby decyzyjne wsparte kancelarią prawną udadzą się nadzorować zawiązanie spółki w Bukareszcie. Natomiast 2 lutego Zarząd – korzystając z osobistego zaproszenia – będzie uczestniczył w corocznej uroczystej inauguracji roku giełdowego. Będzie to okazja do kolejnych rozmów z pracownikami BVB, jak i możliwość nawiązania szerszych kontaktów na tamtejszym rynku kapitałowym i finansowym. Będziemy chcieli zachęcić naszych partnerów biznesowych do kooperacji przy takich projektach jak: Getbol, Pretendo czy Rara Avis.