Zmiany w Grupie Kapitałowej MBF

18 czerwca 2014 roku spółka MBF Group zwiększyła zaangażowanie w firmie AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Dokupiono 180 udziałów i tym samym MBF Group obecnie posiada 55% w udziałach i głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki.

AJ Finanse zajmuje się doradztwem i pośrednictwem finansowym, kredytowym i leasingowym. Firma realizuje strategię rozwoju usług w obrębie aglomeracji śląskiej, a docelowo na terenie całego województwa śląskiego oraz województw ościennych. Rozwojowi firmy sprzyja doświadczenie udziałowców AJ Finanse działających od kilku lat w branży pośrednictwa finansowego, kredytowego i leasingowego.

Po wzmiankowanej transakcji aktualna struktura Grupy Kapitałowej MBF wygląda jak poniżej (stan na dzień: 20 czerwca 2014 roku):

GrupaKapitalowa_MBF_Struktura_20140618