Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji serii A, B, C i D oraz zakończenia notowania praw do akcji serii D.

Zarząd Mobile Factory S.A. informuje, że dnia 26 czerwca 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 613/2012, w której określił:

– dzień 28 czerwca 2012 roku jako dzień ostatniego notowania 150.000 ( stu pięćdziesięciu tysięcy) praw do akcji serii D,

– dzień 29 czerwca 2012 roku jako dzień pierwszego dnia notowania:
a) 1.000.000 ( jednego miliona) akcji serii A,
b) 200.000 ( dwustu tysięcy) akcji serii B,
c) 200.000 ( dwustu tysięcy) akcji serii C,
d) 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii D.

Zarząd GPW postanowił notować ww. akcje na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MBFACTORY” i oznaczeniem „MBF”.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kuna – Wiceprezes Zarządu