Walne Zgromadzenie

Treść uchwał podjętych na ZWZA

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 1 czerwca 2018 r.

 

 


 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych na dzień 1 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 13:00 w Kancelarii Notarialnej Agnieszki Rewerskiej w Warszawie przy ulicy Bysławskiej 82 lok. 104.

Dokumenty będące przedmiotem rozpatrywania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

 


 

Treść uchwał podjętych na NWZA

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 27 lutego 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie.

 


 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych na dzień 27 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Nagórskiej-Protasiuk w Gdańsku przy ulicy Jaśkowa Dolina 6/2.

 


 

Treść uchwał podjętych na NWZA

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść protokołu i uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 2 sierpnia 2017 r. Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

 


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 2 sierpnia 2017 roku

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu na dzień 2 sierpnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Rewerska w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04-994 Warszawa.

 

Załączniki:

 


Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki MBF Group S.A.

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść protokołu i uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 maja 2017 r.

 

 


 Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariuszy

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniach: 8 maja 2017 roku oraz 9 maja 2017 roku do Spółki wpłynęły (drogą elektroniczną), na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, dwa żądania umieszczenia dodatkowych punktów w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („ZWZA”), które zostało zwołane na dzień 30 maja 2017 roku.

 

 


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 maja 2017 roku

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu na dzień 30 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 9.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Marty Kałas w Legnicy, Pl. Wolności 4C lok. 208, 59-220 Legnica.

 

Dokumenty będące przedmiotem rozpatrywania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

 


 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych na dzień 21 czerwca 2016 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agnieszki Rewerskiej w Warszawie przy ul. Bysławskiej 82 lok. 104.

Pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach.

Załączniki:

 


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 3 statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych na dzień 23 czerwca 2015 r. na godzinę 08:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Bysławskiej 82, 04-994 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki:

 


Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MBF Group S.A. w dniu 24 czerwca 2014 r.

Zarząd Spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2014 r.

Załączniki:

 


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 3 statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych na dzień 24 czerwca 2014 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Monika Jankiewicz, Monika Józefczyk-Kozłowska Notariusze spółka cywilna, ul. Wolska 64 A lok. 10, 01-134 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki:

 


Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Mobile Factory S.A. w dniu 5 marca 2014 r.

Zarząd Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 marca 2014 r.

Załączniki:

 


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Factory S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z żądaniem Rady Nadzorczej, dotyczącym zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 lutego 2014 roku oraz na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 5 marca 2014 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Monika Jankiewicz, Monika Józefczyk-Kozłowska Notariusze spółka cywilna, ul. Wolska 64 A lok. 10, 01-134 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki:

 


Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Mobile Factory S.A. w dniu 29 stycznia 2014 r.

Zarząd Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 stycznia 2014 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż NWZ odstąpiło od głosowania nad uchwałami w sprawie:

– odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku z rezygnacją przez jednego z Członków Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta;

– zmian w §7 Statutu Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 6 w sprawie scalenia akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, na podstawie której zmieniono również §7 Statutu Spółki.

Ponadto do protokołu NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7, 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 


Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 8 stycznia 2014 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, spółki Instytut Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (dalej „Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 stycznia 2014 r. następujących spraw:

1) podjęcie uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności Radosława Paklikowskiego z tytułu działania na szkodę Mobile Factory S.A. w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu;

2) podjęcie uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności Łukasza Kuny z tytułu działania na szkodę Mobile Factory S.A. w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu;

3) podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dochodzenia roszczeń od byłych członków Zarządu Spółki w osobach: Łukasz Kuna i Radosław Paklikowski.

Akcjonariusz wskazał, iż uzasadnieniem dla proponowanych uchwał jest przeprowadzony w okresie od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wewnętrzny audyt w Spółce, który wykazał szereg nieprawidłowości w odniesieniu do byłych członków Zarządu Spółki, tj. Radosława Paklikowskiego i Łukasza Kuny, w szczególności w zakresie nierzetelnego prowadzenia dokumentacji Spółki i nierzetelnego rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne, jak również nierozliczenie się wobec Spółki z przekazanego do używania mienia, co przełożyło się na wystąpienie szkody w mieniu Spółki.

Akcjonariusz wskazuje ponadto, że okoliczności te nie były wcześniej znane, a więc nie były także poddane badaniom i wciągnięte do sprawozdań. Akcjonariusz stwierdza, że nie można też wykluczyć, że w ramach dalszej analizy i szczegółowego badania działalności wskazanych członków zarządu, wyjdą na jaw okoliczności pociągające za sobą dalej idącą odpowiedzialność i konsekwencje.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. wybór komisji skrutacyjnej,

b. odwołanie członka rady nadzorczej Spółki,

c. powołanie członka rady nadzorczej Spółki,

d. scalenia akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych,

e. zmiana §1 Statutu Spółki,

f. zmiana §7 Statutu Spółki,

g. zmiana §13 Statutu Spółki,

h. upoważnienie rady nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

i. pociągnięcie do odpowiedzialności Radosława Paklikowskiego,

j. pociągnięcie do odpowiedzialności Łukasza Kuny,

k. powołanie pełnomocnika do dochodzenia roszczeń od byłych członków zarządu, w osobach: Radosław Paklikowski i Łukasz Kuna,

l. pokrycie przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść zawiadomienia o zamianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nowym porządkiem obrad i wyliczeniem nowych lub zmienionych punktów i uzasadnieniem wprowadzonych zmian, projekty uchwał oraz aktualny wzór pełnomocnictwa.

Załączniki:

 


Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 23 grudnia 2013 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, spółki Promo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 stycznia 2014 r. następujących spraw:

1. Scalenie (resplit) akcji oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.

2. Zmiana firmy Spółki.

3. Zmiany w Statucie Spółki wynikające ze scalenia (resplitu).

Akcjonariusz wskazał, iż uzasadnieniem dla proponowanych uchwał jest założenie zwiększenia płynności akcji Spółki, dla których zmiana aktualnego kursu akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, o najmniejszą dopuszczalną wartość, tj. o co najmniej 0,01 zł (jeden grosz), ma odzwierciedlenie w stosunkowo wysokiej procentowej zmianie kursu (od kilkunastu do kilkudziesięciu procent). Scalenie akcji powinno umożliwić prawidłową i rzetelną ich wycenę Mobile Factory S.A., co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione, ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki przez okres ostatnich miesięcy utrzymywał się w przedziale 0,10 – 0,35 zł. Zaistniała sytuacja nie jest korzystna ani dla samej Spółki, a w szczególności dla jej wizerunku ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Mobile Factory S.A., gdyż może niekorzystnie przekładać się na wycenę akcji i duże zmiany procentowe. Ponadto z uwagi na znaczne zmiany w funkcjonowaniu Emitenta oraz powstanie grupy kapitałowej z wiodącą rolą Spółki, Akcjonariusz wnioskuje o dokonanie zmiany firmy spółki.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. wybór komisji skrutacyjnej,

b. odwołanie członka rady nadzorczej Spółki,

c. powołanie członka rady nadzorczej Spółki,

d. scalenia akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych,

e. zmiana §1 Statutu Spółki,

f. zmiana §7 Statutu Spółki,

g. zmiana §13 Statutu Spółki,

h. upoważnienie rady nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

i. pokrycie przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść zawiadomienia o zamianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nowym porządkiem obrad i wyliczeniem nowych lub zmienionych punktów i uzasadnieniem wprowadzonych zmian, projekty uchwał oraz aktualny wzór pełnomocnictwa.

Załączniki:

 


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Factory S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z żądaniem akcjonariusza z dnia 27 listopada 2013 roku, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego spółki oraz na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym z zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 stycznia 2014 r. na godzinę 09:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Monika Jankiewicz, Monika Józefczyk-Kozłowska Notariusze spółka cywilna, ul. Wolska 64 A lok. 10, 01-134 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki:

 


Uchwały podjęte na ZWZ w dn. 28.06.2013 r.

Zarząd Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2013 r.

Załączniki:


Żądanie zmian w porządku obrad ZWZ Spółki

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. niniejszym zawiadamia, iż otrzymał od Akcjonariusza Instytut Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego spółki Mobile Factory S.A., żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 1. otwarcie Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 5. przyjęcie porządku obrad,
 6. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok,
 8. podjęcie uchwał w przedmiocie:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
  3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok,
  4. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012,
  5. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,
  6. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,
  7. odwołanie Członka Rady Nadzorczej,
  8. powołania Członków Rady Nadzorczej,
  9. rozszerzenia przedmiotu działalności i zmiany §6 statutu Spółki,
  10. zmiany siedziby Spółki i zmiany §3 statutu Spółki,
  11. scalenia (połączenia) akcji Spółki,
  12. zmiany statutu Spółki,
 9. wolne wnioski,
 10. zamknięcie Zgromadzenia.

Załączniki:


Zwołanie ZWZ Spółki na dzień 28 czerwca 2013r.

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2013 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej dr hab. Rafał Wojciechowski, Aleja Kasztanowa 3A, lokal 207, 53-125 Wrocław.

 

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Katarzyna Czub – Członek Zarządu

Treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad NWZ 17 stycznia 2013r. oraz wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na NWZ.

 

Zarząd Mobile Factory S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych dnia 17 stycznia 2013r. na wznowionych obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 19 grudnia 2012r., które w dniu zwołania podjęło uchwałę o przerwie w obradach, o czym Spółka informowała komunikatem EBI nr 23/2012.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu
 • Łukasz Kuna – Wiceprezes Zarządu