Kalendarz Inwestora

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

Zarząd spółki MBF Group S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 r.

Przekazywanie raportów będzie się odbywało w następujących terminach:

– raport okresowy za IV kwartał 2017 r. – 9 lutego 2018 r.
– raport okresowy za I kwartał 2018 r. – 30 kwietnia 2018 r.
– raport okresowy za II kwartał 2018 r. – 6 sierpnia 2018 r.
– raport okresowy za III kwartał 2018 r. – 5 listopada 2018 r.

Zarząd Emitenta informuję, że jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2018 roku.

O ewentualnych zmianach dat przekazywania raportów okresowych Spółka będzie informować w raportach bieżących.