Kalendarz Inwestora

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

Zarząd spółki MBF Group S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 r.

Przekazywanie raportów będzie się odbywało w następujących terminach:

  – raport okresowy za IV kwartał 2016 r. – 7 lutego 2017 r.
  – raport okresowy za I kwartał 2017 r. – 28 kwietnia 2017 r.
  – raport okresowy za II kwartał 2017 r. – 9 sierpnia 2017 r.
  – raport okresowy za III kwartał 2017 r. – 8 listopada 2017 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuję, że jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27 kwietnia 2017 roku.

O ewentualnych zmianach dat przekazywania raportów okresowych Spółka będzie informować w raportach bieżących.