Zarząd spółki

Wojciech Ahnert – Prezes Zarządu

Wojciech Ahnert. Prezes Zarządu MBF Group S.A.

Licencjonowany zarządca nieruchomości (numer licencji: 27935). Zna bardzo dobrze rynek nieruchomości w aglomeracji śląskiej. Specjalizuje się w rynku srebra i złota inwestycyjnego. Stworzył portale internetowe: alternatywnefinanse.pl oraz chorzów.info. Obecnie jest Prezesem Zarządu firmy Nalson sp. z o.o., Członkiem Zarządu firmy For Success sp. z o.o. oraz Radnym Miasta Chorzów. Prowadzi firmę zajmującą się public relations. Działacz społeczny i polityczny. Swoje działania związane z funkcjonowaniem w Radzie Miasta koncentruje na stabilnym i harmonicznym rozwoju Chorzowa oraz Górnego Śląska.

Posiada wiedzę z zakresu ekonomii, rachunkowości i analiz rynkowych oraz finansowych. Doradca biznesowy w zakresie sukcesji przedsiębiorstw. Inwestor w branży nieruchomości. W ramach swoich obowiązków zajmował się m.in. profesjonalnym przygotowywaniem ofert dla klientów oraz asystowaniem przy organizacji kampanii marketingowych.

Pan Wojciech Ahnert nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MBF Group S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, restrukturyzacja, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Wojciech Ahnert pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Wojciech Ahnert nie otrzymał sądowego zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego za przestępstwo oszustwa.