Rada nadzorcza

Patryk Prelewicz – Przewodniczący RN

Patryk Prelewicz - Członek RN MBF Group S.A.

Wykształcenie wyższe. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, kierunek Informatyka i Zarządzanie. Ukończył także ze stopniem magistra Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa na Wydziale Pschychologia w Biznesie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji architektury korporacyjnej na wszystkich jej poziomach: analiza wymagań, projektowanie, implementacja, wdrożenie aplikacji i systemów, optymalizacja, opracowywanie koncepcji architektury danych, procesów, systemów. Przez ponad 6 lat pracował w sektorze bankowym (Deutsche Bank PBC S.A.), gdzie zajmował stanowisko kierownicze i był odpowiedzialny za obszar rozwoju systemów informacji zarządczej, zarządzanie obszarem przetwarzania danych, zarządzanie infrastrukturą danych oraz optymalizacją procesów biznesowych. Obecnie związany także z firmą Gemius, liderem badań internetu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Prelegent na konferencjach w roli eksperta Business Intelligence i Enterprise Architecture.

Piotr Demiańczuk – Członek RN

Piotr Demiańczuk - Członek RN MBF Group S.A.

Wykształcenie wyższe. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Wydział Prawa i Administracji. W 2011 r. ukończył aplikację radcowską oraz uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. W okresie 2000 – 2011 pełnił funkcję in-house lawyer w spółkach należących do sieciowej grupy marketingowej. Od 2011 r. prowadził indywidualną kancelarię, a od 2013 r. wykonuje zawód radcy prawnego w ramach spółki Ciszewski & Demiańczuk Kancelaria Radców Prawnych sp. j. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Od 2012 r. pełni funkcje w Zarządzie Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.

Wojciech Ahnert – Członek RN

Wojciech Ahnert - Członek RN MBF Group S.A.

Licencjonowany zarządca nieruchomości (numer licencji: 27935). Zna bardzo dobrze rynek nieruchomości w aglomeracji śląskiej. Specjalizuje się w rynku srebra i złota inwestycyjnego. Stworzył portale: alternatywnefinanse.pl oraz chorzów.info. Obecnie jest Prezesem Zarządu firmy Nalson sp. z o.o., Członkiem Zarządu firmy For Success sp. z o.o. oraz Radnym Miasta Chorzów. Posiada wiedzę z zakresu ekonomii, rachunkowości i analiz rynkowych oraz finansowych.

Anna Prelewicz – Członek RN

Anna Prelewicz - Członek RN MBF Group S.A.

Wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy (administracja publiczna) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii (administracja publiczna). Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie rozwoju regionalnego (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG). Posiada certyfikat APMG w zakresie metodyki zarządzania projektem Price 2 Foundation. Od wielu lat związana z problematyką zarządzania i koordynacji działań w procesie pozyskiwania i rozliczania funduszów UE, m.in. w latach 2009-2013 praca na stanowisku inspektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych (odpowiedzialna za przygotowywanie umów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, weryfikacja merytoryczna wniosków, przygotowywanie dokumentacji finansowej itd.).

Dariusz Czarkowski – Członek RN

Dariusz Czarkowski - Członek RN MBF Group S.A.

Absolwent technikum elektrycznego. Przez całą karierę zawodową, tj. od 1996 roku, związany z rozwojem firmy motoryzacyjnej. Przedsiębiorca związany z branżą motoryzacyjną w szczególności w zakresie usług i handlu. Doświadczony inwestor giełdowy. Posiada wiedzę z dziedziny motoryzacji, ekonomii oraz finansów.

 

 


Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza MBF Group S.A. może składać się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do MBF Group S.A. Nie są członkami organu ani nie są wspólnikami w spółce konkurencyjnej oraz nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.