Aktualności

Prognoza wyników finansowych MBF Group na 2018 rok

Aktualna sytuacja finansowa MBF Group S.A. oraz założenie kontynuacji przyjętej strategii rozwoju pozwoliły Zarządowi Spółki do wykonanie prognozy wyników finansowych na 2018 rok. Szacunki zostały wykonane dodatkowo w oparciu o fakt upublicznienia spółki portfelowej Vabun S.A, co umożliwi urynkowienie jej wyceny, monetyzację zawartych już umów handlowych oraz możliwości jakie stoją przed spółką w związku z […]

Czytaj więcej..

Vabun: wnioski o dotacje UE oraz odpowiedź z GPW

W dniu dzisiejszym nasza spółka powiązana Vabun S.A. otrzymała odpowiedź z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wprowadzenia akcji tej spółki do obrotu na rynku NewConnect. GPW zwróciło się o wyjaśnienia i naniesienie poprawek odnośnie spraw zawartych w Dokumencie Informacyjnym oraz poprosiło o jego dostosowanie zgodnie ze zmianami Regulaminu ASO, które weszły w życie […]

Czytaj więcej..

MBF Group awansowała do sektora NC Focus

Na podstawie Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy w dniu 27 marca 2018 roku Giełda Papierów Wartościowych dokonała okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentów rynku NewConnect. Zgodnie z otrzymanym komunikatem spółka MBF Group S.A. została zakwalifikowana do sektora NC Focus. Wedle obowiązujących regulacji rynku ASO NewConnect przyporządkowanie do danego sektora rynku oznacza szczególne oznaczenie […]

Czytaj więcej..

Analiza wskaźnikowa Vabun S.A.

Od spółki Vabun S.A. otrzymaliśmy już komplet wyników finansowych za 2017 rok. Na zlecenie tej spółki dokonaliśmy uproszczonej analizy wskaźnikowej. Z uwagi na to, że dane finansowe Vabuna będą wkrótce i tak powszechnie dostępne postanowiliśmy zapoznać Państwa z wynikami naszej analizy. Analiza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej. Zadaniem tej analizy jest dostarczenie informacji o operacjach […]

Czytaj więcej..

Nowe kontrakty na węgiel w Luxury Trade Sp. z o.o.

Coraz lepiej radzi sobie na rynku nasza spółka powiązana Luxury Trade Sp. z o.o. Otrzymaliśmy dzisiaj informację o trzech kolejnych zamówieniach, których łączną wartość można oszacować na nieco ponad 10 mln USD w kontrakcie na cały 2018 rok. Szczegółowe parametry zamówienia oraz marża kontrahentów pozostają tajemnicą handlową. Zgodnie z danymi uzyskanymi od Luxury Trade, do […]

Czytaj więcej..

Vabun na nowo debiutuje w sieci Drogerie Polskie

W dniu dzisiejszym spółka Vabun S.A. podpisała umowę handlową i dystrybucyjną ze spółkami Drogerie Polskie Sp. z o.o. oraz Błysk Sp. z o.o. – właścicielami sieci Drogerie Polskie. Na mocy ustaleń umowy produkty Vabun po niemal dwuletniej przerwie ponownie znajdą się na półkach tej sieci. Drogerie Polskie to sieć zrzeszająca ponad 300 sklepów drogeryjnych. Firma […]

Czytaj więcej..

Rynek węgla w Polsce – szanse i perspektywy

Polska należy do największych „producentów” węgla kamiennego. Jednak z roku na rok jego wydobycie systematycznie spada. Złoża bardziej kaloryczne i starsze zostały wyeksploatowane, a pozostały węgiel jest słabszej jakości. Wydobycie takiego surowca jest mało rentowne, a także niebezpieczne. Według danych na koniec września 2017 w polskim przemyśle górniczym zatrudnionych było 82 284 osoby, z czego pod […]

Czytaj więcej..

MBF Group wraca do indeksu NCIndex

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie poinformowała, że na podstawie uchwały Zarządu GPW, po sesji w dniu 15 grudnia 2017 r. zostanie przeprowadzona kwartalna rewizja portfela indeksu NCIndex. Po rocznej karencji oraz w wyniku okresowej korekty w indeksie ponownie znajdą się akcje MBF Group S.A. NCIndex obejmuje wszystkie spółki wprowadzone do obrotu na NewConnect, których liczba […]

Czytaj więcej..

Vabun rozszerza kanał sprzedaży o sieć Wispol

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od spółki Vabun S.A. informację o otwarciu kolejnego kanału sprzedaży. Wiadomość jest o tyle pozytywna, że umowę zawarto przed gorącym okresem świątecznym, gdzie obroty i sprzedaż rosną skokowo do góry. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia w tym roku umowa i że będzie ona miała wpływ na przychody oraz zysk netto […]

Czytaj więcej..

Intensyfikacja działań w Luxury Trade

Potwierdzają się informacje przekazane tydzień temu w sprawie natychmiastowego rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa i importu węgla kamiennego oraz pośrednictwa i importu oleju rzepakowego. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od zarządu Luxury Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy wiadomość o zamówieniu dostawy na miesiąc grudzień 15.000 ton miału węglowego o kaloryczności 22.00 kJ/kg […]

Czytaj więcej..

Poważne zmiany w Luxury Trade. Czy przełomowe?

W drugiej połowie listopada doszło do istotnych zmian w spółce powiązanej Luxury Trade Sp. z o.o. Pierwsza z nich, to nowi udziałowcy w firmie. Natomiast druga, która jest bezpośrednim następstwem tej pierwszej, to przyjęcie nowej strategii działalności i natychmiastowe jej wcielenie w życie. MBF Group S.A. na mocy postanowień dwóch umów sprzedaży dokonał zbycia 208 […]

Czytaj więcej..