Aktualności

Wyniki finansowe MBF Group za rok obrotowy 2018 – komentarz

Rok 2018 spółka zamknęła przychodami netto ze sprzedaży w wysokości: 5.023.100 zł wobec 4.295.876 zł rok wcześniej, co oznacza kolejny z rzędu rok po roku solidny przyrost. Odnotowano stratę na sprzedaży w kwocie 92.926 zł przy stracie 304.370 zł w 2017 roku. Zysk z działalności gospodarczej w mijającym roku wyniósł 4.324.329 zł przy 92.488 zł […]

Czytaj więcej..

Zapytanie ofertowe – projekt RPDS.01.03.01-02-0010/17

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej” (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0010/17), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy oraz […]

Czytaj więcej..

Wyniki finansowe w MBF Group S.A. i Vabun S.A. po I kwartale 2019 roku

W ostatnich dniach opublikowano raporty kwartalne w dwóch naszych kluczowych spółkach: MBF Group S.A. oraz Vabun S.A. W ujęciu jednostkowym w I kwartale 2019 roku MBF Group S.A. odnotowała przychód ze sprzedaży netto na poziomie 1.302.126 zł oraz zysk w kwocie 54.342 zł na koniec kwartału (przy stracie za 42.585 zł rok wcześniej). Wynik skonsolidowany […]

Czytaj więcej..

Komentarz do artykułu: Nowe projekty i management gwiazd

Spółka notowana na NewConnect działająca w branży doradczo-konsultingowej jest bliska podjęcia współpracy z dwoma podmiotami. Pierwszym jest spółka Carlo Bossi Parfumes tworząca wody toaletowe oraz perfumy. MBF Group analizuje możliwości przekształcenia tej firmy w spółkę akcyjną oraz będzie starała się pozyskać fundusze na jej rozwój ze środków unijnych. Zanim jednak przedsiębiorstwo podejmie konkretne działania inwestycyjne, […]

Czytaj więcej..

Szacunkowe dane finansowe oraz powrót do sektora NC Focus

W związku z zakończeniem procesu podsumowywania danych finansowych realizowanego na potrzeby opracowania rocznych sprawozdań finansowych, Zarząd Emitenta przekazuje do wiadomości publicznej szacunkowe wyniki finansowe za 2018 rok. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, szacunki wybranych wyników finansowych Spółki za 2018 rok przedstawiają się następująco: Podstawowe jednostkowe dane finansowe za rok 2018 rok: przychody ze sprzedaży: […]

Czytaj więcej..

Udzielenie Grantu spółce Luxury Trade Sp. z o.o.

W dn. 13 lutego br. otrzymaliśmy od naszej spółki powiązanej Luxury Trade Sp. z o.o. wiadomość o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o Grant. Informacja udzielona została w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Projektu „Granty na usługi doradcze dla MSP z obszaru legnicko-głogowskiego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu […]

Czytaj więcej..

Udzielenie Grantu spółce Rara Avis Sp. z o.o.

W dn. 21 grudnia br. otrzymaliśmy od naszej spółki powiązanej Rara Avis Sp. z o.o. wiadomość o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o Grant. Informacja udzielona została w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego […]

Czytaj więcej..

Pierwsze zamówienie węgla energetycznego dla Luxury Trade

Znakomite wiadomości napłynęły do nas od spółki stowarzyszonej Luxury Trade Sp. z o.o. Okazuje się, że staraniami spółki i jej kontrahentów udało się jeszcze w tym roku otrzymać dwa pilotażowe zamówienia na dostawę węgla energetycznego z dostawą do dwóch polskich elektrowni na Górnym Śląsku. Łącznie zamówienia dotyczą dostawy 5.000 ton węgla o klasie 23-26 MJ/kg, […]

Czytaj więcej..

Turbo Projekt z Turbo Grosikiem w jednej drużynie z MBF Group

W dniu 31 października br. doszło do podpisania umowy inwestycyjnej między firmą Turbo Projekt Sp. z o.o. a MBF Group S.A. Podpisanie umowy jest efektem zawartego dwa miesiące temu listu intencyjnego między wspomnianymi podmiotami. Tym samym oficjalnie witamy Turbo Projekt w Grupie MBF. Zgodnie z postanowień umowy inwestycyjnej podjęto decyzję o zawiązaniu kluczowej współpracy w […]

Czytaj więcej..

Rynek perfum i kosmetyków w Polsce

Prognozuje się, iż pomimo przewidywanego spowolnienia tempa wzrostu, przemysł kosmetyczny w Polsce nadal będzie się rozwijał szybciej niż inne, czołowe rynki kosmetyczne w Europie. Kategorie produktowe kosmetyków do pielęgnacji włosów i perfum nieznacznie stracą swój udział, ale będzie to wymuszone przez wzrost zużycia kosmetyków do pielęgnacji skóry i kosmetyków męskich. Te ostatnie stanowią obecnie jeden […]

Czytaj więcej..

Kolejne umowy i kontrakty w spółce Luxury Trade

Od kilku miesięcy systematycznie napływają coraz lepsze wiadomości z naszej spółki powiązanej Luxury Trade Sp. z o.o. Na przełomie kilku ostatnich miesięcy firma podpisała szereg umów o współpracę w zakresie dostaw węgla energetycznego oraz aluminium z obszaru Federacji Rosyjskiej. Polska jest największym w Unii Europejskiej i drugim w Europie producentem węgla kamiennego. Jednak krajowa produkcja, […]

Czytaj więcej..