Aktualności

Komentarz do artykułu: Nowe projekty i management gwiazd

Spółka notowana na NewConnect działająca w branży doradczo-konsultingowej jest bliska podjęcia współpracy z dwoma podmiotami. Pierwszym jest spółka Carlo Bossi Parfumes tworząca wody toaletowe oraz perfumy. MBF Group analizuje możliwości przekształcenia tej firmy w spółkę akcyjną oraz będzie starała się pozyskać fundusze na jej rozwój ze środków unijnych. Zanim jednak przedsiębiorstwo podejmie konkretne działania inwestycyjne, […]

Czytaj więcej..

Szacunkowe dane finansowe oraz powrót do sektora NC Focus

W związku z zakończeniem procesu podsumowywania danych finansowych realizowanego na potrzeby opracowania rocznych sprawozdań finansowych, Zarząd Emitenta przekazuje do wiadomości publicznej szacunkowe wyniki finansowe za 2018 rok. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, szacunki wybranych wyników finansowych Spółki za 2018 rok przedstawiają się następująco: Podstawowe jednostkowe dane finansowe za rok 2018 rok: przychody ze sprzedaży: […]

Czytaj więcej..

Udzielenie Grantu spółce Luxury Trade Sp. z o.o.

W dn. 13 lutego br. otrzymaliśmy od naszej spółki powiązanej Luxury Trade Sp. z o.o. wiadomość o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o Grant. Informacja udzielona została w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Projektu „Granty na usługi doradcze dla MSP z obszaru legnicko-głogowskiego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu […]

Czytaj więcej..

Udzielenie Grantu spółce Rara Avis Sp. z o.o.

W dn. 21 grudnia br. otrzymaliśmy od naszej spółki powiązanej Rara Avis Sp. z o.o. wiadomość o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o Grant. Informacja udzielona została w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego […]

Czytaj więcej..

Pierwsze zamówienie węgla energetycznego dla Luxury Trade

Znakomite wiadomości napłynęły do nas od spółki stowarzyszonej Luxury Trade Sp. z o.o. Okazuje się, że staraniami spółki i jej kontrahentów udało się jeszcze w tym roku otrzymać dwa pilotażowe zamówienia na dostawę węgla energetycznego z dostawą do dwóch polskich elektrowni na Górnym Śląsku. Łącznie zamówienia dotyczą dostawy 5.000 ton węgla o klasie 23-26 MJ/kg, […]

Czytaj więcej..

Turbo Projekt z Turbo Grosikiem w jednej drużynie z MBF Group

W dniu 31 października br. doszło do podpisania umowy inwestycyjnej między firmą Turbo Projekt Sp. z o.o. a MBF Group S.A. Podpisanie umowy jest efektem zawartego dwa miesiące temu listu intencyjnego między wspomnianymi podmiotami. Tym samym oficjalnie witamy Turbo Projekt w Grupie MBF. Zgodnie z postanowień umowy inwestycyjnej podjęto decyzję o zawiązaniu kluczowej współpracy w […]

Czytaj więcej..

Rynek perfum i kosmetyków w Polsce

Prognozuje się, iż pomimo przewidywanego spowolnienia tempa wzrostu, przemysł kosmetyczny w Polsce nadal będzie się rozwijał szybciej niż inne, czołowe rynki kosmetyczne w Europie. Kategorie produktowe kosmetyków do pielęgnacji włosów i perfum nieznacznie stracą swój udział, ale będzie to wymuszone przez wzrost zużycia kosmetyków do pielęgnacji skóry i kosmetyków męskich. Te ostatnie stanowią obecnie jeden […]

Czytaj więcej..

Kolejne umowy i kontrakty w spółce Luxury Trade

Od kilku miesięcy systematycznie napływają coraz lepsze wiadomości z naszej spółki powiązanej Luxury Trade Sp. z o.o. Na przełomie kilku ostatnich miesięcy firma podpisała szereg umów o współpracę w zakresie dostaw węgla energetycznego oraz aluminium z obszaru Federacji Rosyjskiej. Polska jest największym w Unii Europejskiej i drugim w Europie producentem węgla kamiennego. Jednak krajowa produkcja, […]

Czytaj więcej..

Prognoza wyników finansowych MBF Group na 2018 rok

Aktualna sytuacja finansowa MBF Group S.A. oraz założenie kontynuacji przyjętej strategii rozwoju pozwoliły Zarządowi Spółki do wykonanie prognozy wyników finansowych na 2018 rok. Szacunki zostały wykonane dodatkowo w oparciu o fakt upublicznienia spółki portfelowej Vabun S.A, co umożliwi urynkowienie jej wyceny, monetyzację zawartych już umów handlowych oraz możliwości jakie stoją przed spółką w związku z […]

Czytaj więcej..

Vabun: wnioski o dotacje UE oraz odpowiedź z GPW

W dniu dzisiejszym nasza spółka powiązana Vabun S.A. otrzymała odpowiedź z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wprowadzenia akcji tej spółki do obrotu na rynku NewConnect. GPW zwróciło się o wyjaśnienia i naniesienie poprawek odnośnie spraw zawartych w Dokumencie Informacyjnym oraz poprosiło o jego dostosowanie zgodnie ze zmianami Regulaminu ASO, które weszły w życie […]

Czytaj więcej..

MBF Group awansowała do sektora NC Focus

Na podstawie Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy w dniu 27 marca 2018 roku Giełda Papierów Wartościowych dokonała okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentów rynku NewConnect. Zgodnie z otrzymanym komunikatem spółka MBF Group S.A. została zakwalifikowana do sektora NC Focus. Wedle obowiązujących regulacji rynku ASO NewConnect przyporządkowanie do danego sektora rynku oznacza szczególne oznaczenie […]

Czytaj więcej..