Aktualności

Dwie znaczące umowy inwestycji i doradztwa – fotowoltaika oraz finanse

W pierwszej połowie lutego br. spółka MBF Group SA zawarła dwie znaczące umowy w zakresie doradztwa biznesowego, pomocy w rozwoju oraz analizy możliwości pozyskania funduszy unijnych. Pierwsza z umów została zawarta w dn. 4 lutego 2020 r. z podmiotem z branży finansowej. Umowa dotyczy realizacji przez Spółkę usług strategicznego doradztwa biznesowego oraz analizy możliwości pozyskiwania […]

Czytaj więcej..

Wyrok Sądu w sprawie działania na szkodę MBF Group S.A.

W dn. 13 stycznia 2020 r. Zarząd spółki otrzymał postanowienie o wydaniu wyroku nakazowego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie IV Wydział Karny. Informację tą Emitent otrzymał w związku z podjęciem czynności odnośnie złożonego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Emitenta (szczegóły sprawy przedstawiono w raporcie ESPI nr 53/2018 z dn. 14 […]

Czytaj więcej..

Vabun w drodze na targi: Bologna, Dubaj i Bangkok – zapytania ofertowe

W roku 2020 nasza spółka powiązana Vabun S.A. ma w planach uczestniczenie w co najmniej 3 imprezach targowych. Wiosną 2020 roku będą to targi Cosmoprof WorldWide 2020 w Bolonii we Włoszech. W lecie tego samego roku BeautyWorld Middle East 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Natomiast wczesną jesienią Beyond Beauty Asean 2020 w Bangkoku […]

Czytaj więcej..

Tytuł Symbol Rozwoju Biznesu 2019 dla spółki Vabun S.A.

Spółka Vabun S.A. w dniu 29 października 2019 roku, otrzymała od przewodniczącego Kapituły Programu Symbol, informację o przyznaniu Emitentowi tytułu: „Symbol Rozwoju Biznesu 2019”. Symbol to ogólnopolski program, którego celem jest promowanie oraz nagradzanie najlepszych i najlepiej rokujących w swoich branżach podmiotów gospodarczych. Wydarzenie prowadzone jest i promowane na łamach Rzeczpospolitej oraz Dziennika Gazety Prawnej. […]

Czytaj więcej..

Umowa z Lagardere: perfumy Vabun będą dostępne na lotniskach

W dniu 25 lipca br. spółka Vabun SA poinformowała w raporcie giełdowym o zawiązaniu współpracy i porozumienia z Lagardere Duty Free Sp. z o.o. Firma ta należy do międzynarodowej grupy Lagardère Travel Retail, która w Polsce zarządza siecią ponad 800 punktów sprzedaży prowadzonych pod 33 różnymi brandami w ramach 3 linii biznesowych: Travel Essentials, Duty […]

Czytaj więcej..

Wyniki finansowe MBF Group za rok obrotowy 2018 – komentarz

Rok 2018 spółka zamknęła przychodami netto ze sprzedaży w wysokości: 5.023.100 zł wobec 4.295.876 zł rok wcześniej, co oznacza kolejny z rzędu rok po roku solidny przyrost. Odnotowano stratę na sprzedaży w kwocie 92.926 zł przy stracie 304.370 zł w 2017 roku. Zysk z działalności gospodarczej w mijającym roku wyniósł 4.324.329 zł przy 92.488 zł […]

Czytaj więcej..

Zapytanie ofertowe – projekt RPDS.01.03.01-02-0010/17

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej” (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0010/17), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy oraz […]

Czytaj więcej..

Wyniki finansowe w MBF Group S.A. i Vabun S.A. po I kwartale 2019 roku

W ostatnich dniach opublikowano raporty kwartalne w dwóch naszych kluczowych spółkach: MBF Group S.A. oraz Vabun S.A. W ujęciu jednostkowym w I kwartale 2019 roku MBF Group S.A. odnotowała przychód ze sprzedaży netto na poziomie 1.302.126 zł oraz zysk w kwocie 54.342 zł na koniec kwartału (przy stracie za 42.585 zł rok wcześniej). Wynik skonsolidowany […]

Czytaj więcej..

Komentarz do artykułu: Nowe projekty i management gwiazd

Spółka notowana na NewConnect działająca w branży doradczo-konsultingowej jest bliska podjęcia współpracy z dwoma podmiotami. Pierwszym jest spółka Carlo Bossi Parfumes tworząca wody toaletowe oraz perfumy. MBF Group analizuje możliwości przekształcenia tej firmy w spółkę akcyjną oraz będzie starała się pozyskać fundusze na jej rozwój ze środków unijnych. Zanim jednak przedsiębiorstwo podejmie konkretne działania inwestycyjne, […]

Czytaj więcej..

Szacunkowe dane finansowe oraz powrót do sektora NC Focus

W związku z zakończeniem procesu podsumowywania danych finansowych realizowanego na potrzeby opracowania rocznych sprawozdań finansowych, Zarząd Emitenta przekazuje do wiadomości publicznej szacunkowe wyniki finansowe za 2018 rok. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, szacunki wybranych wyników finansowych Spółki za 2018 rok przedstawiają się następująco: Podstawowe jednostkowe dane finansowe za rok 2018 rok: przychody ze sprzedaży: […]

Czytaj więcej..

Udzielenie Grantu spółce Luxury Trade Sp. z o.o.

W dn. 13 lutego br. otrzymaliśmy od naszej spółki powiązanej Luxury Trade Sp. z o.o. wiadomość o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o Grant. Informacja udzielona została w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Projektu „Granty na usługi doradcze dla MSP z obszaru legnicko-głogowskiego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu […]

Czytaj więcej..