Aktualności

Udzielenie Grantu spółce Luxury Trade Sp. z o.o.

W dn. 13 lutego br. otrzymaliśmy od naszej spółki powiązanej Luxury Trade Sp. z o.o. wiadomość o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o Grant. Informacja udzielona została w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Projektu „Granty na usługi doradcze dla MSP z obszaru legnicko-głogowskiego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu […]

Czytaj więcej..

Udzielenie Grantu spółce Rara Avis Sp. z o.o.

W dn. 21 grudnia br. otrzymaliśmy od naszej spółki powiązanej Rara Avis Sp. z o.o. wiadomość o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o Grant. Informacja udzielona została w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego […]

Czytaj więcej..

Pierwsze zamówienie węgla energetycznego dla Luxury Trade

Znakomite wiadomości napłynęły do nas od spółki stowarzyszonej Luxury Trade Sp. z o.o. Okazuje się, że staraniami spółki i jej kontrahentów udało się jeszcze w tym roku otrzymać dwa pilotażowe zamówienia na dostawę węgla energetycznego z dostawą do dwóch polskich elektrowni na Górnym Śląsku. Łącznie zamówienia dotyczą dostawy 5.000 ton węgla o klasie 23-26 MJ/kg, […]

Czytaj więcej..

Turbo Projekt z Turbo Grosikiem w jednej drużynie z MBF Group

W dniu 31 października br. doszło do podpisania umowy inwestycyjnej między firmą Turbo Projekt Sp. z o.o. a MBF Group S.A. Podpisanie umowy jest efektem zawartego dwa miesiące temu listu intencyjnego między wspomnianymi podmiotami. Tym samym oficjalnie witamy Turbo Projekt w Grupie MBF. Zgodnie z postanowień umowy inwestycyjnej podjęto decyzję o zawiązaniu kluczowej współpracy w […]

Czytaj więcej..

Rynek perfum i kosmetyków w Polsce

Prognozuje się, iż pomimo przewidywanego spowolnienia tempa wzrostu, przemysł kosmetyczny w Polsce nadal będzie się rozwijał szybciej niż inne, czołowe rynki kosmetyczne w Europie. Kategorie produktowe kosmetyków do pielęgnacji włosów i perfum nieznacznie stracą swój udział, ale będzie to wymuszone przez wzrost zużycia kosmetyków do pielęgnacji skóry i kosmetyków męskich. Te ostatnie stanowią obecnie jeden […]

Czytaj więcej..

Kolejne umowy i kontrakty w spółce Luxury Trade

Od kilku miesięcy systematycznie napływają coraz lepsze wiadomości z naszej spółki powiązanej Luxury Trade Sp. z o.o. Na przełomie kilku ostatnich miesięcy firma podpisała szereg umów o współpracę w zakresie dostaw węgla energetycznego oraz aluminium z obszaru Federacji Rosyjskiej. Polska jest największym w Unii Europejskiej i drugim w Europie producentem węgla kamiennego. Jednak krajowa produkcja, […]

Czytaj więcej..

Prognoza wyników finansowych MBF Group na 2018 rok

Aktualna sytuacja finansowa MBF Group S.A. oraz założenie kontynuacji przyjętej strategii rozwoju pozwoliły Zarządowi Spółki do wykonanie prognozy wyników finansowych na 2018 rok. Szacunki zostały wykonane dodatkowo w oparciu o fakt upublicznienia spółki portfelowej Vabun S.A, co umożliwi urynkowienie jej wyceny, monetyzację zawartych już umów handlowych oraz możliwości jakie stoją przed spółką w związku z […]

Czytaj więcej..

Vabun: wnioski o dotacje UE oraz odpowiedź z GPW

W dniu dzisiejszym nasza spółka powiązana Vabun S.A. otrzymała odpowiedź z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wprowadzenia akcji tej spółki do obrotu na rynku NewConnect. GPW zwróciło się o wyjaśnienia i naniesienie poprawek odnośnie spraw zawartych w Dokumencie Informacyjnym oraz poprosiło o jego dostosowanie zgodnie ze zmianami Regulaminu ASO, które weszły w życie […]

Czytaj więcej..

MBF Group awansowała do sektora NC Focus

Na podstawie Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy w dniu 27 marca 2018 roku Giełda Papierów Wartościowych dokonała okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentów rynku NewConnect. Zgodnie z otrzymanym komunikatem spółka MBF Group S.A. została zakwalifikowana do sektora NC Focus. Wedle obowiązujących regulacji rynku ASO NewConnect przyporządkowanie do danego sektora rynku oznacza szczególne oznaczenie […]

Czytaj więcej..

Analiza wskaźnikowa Vabun S.A.

Od spółki Vabun S.A. otrzymaliśmy już komplet wyników finansowych za 2017 rok. Na zlecenie tej spółki dokonaliśmy uproszczonej analizy wskaźnikowej. Z uwagi na to, że dane finansowe Vabuna będą wkrótce i tak powszechnie dostępne postanowiliśmy zapoznać Państwa z wynikami naszej analizy. Analiza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej. Zadaniem tej analizy jest dostarczenie informacji o operacjach […]

Czytaj więcej..

Nowe kontrakty na węgiel w Luxury Trade Sp. z o.o.

Coraz lepiej radzi sobie na rynku nasza spółka powiązana Luxury Trade Sp. z o.o. Otrzymaliśmy dzisiaj informację o trzech kolejnych zamówieniach, których łączną wartość można oszacować na nieco ponad 10 mln USD w kontrakcie na cały 2018 rok. Szczegółowe parametry zamówienia oraz marża kontrahentów pozostają tajemnicą handlową. Zgodnie z danymi uzyskanymi od Luxury Trade, do […]

Czytaj więcej..